*

ArnoKotro

Kaikki blogit puheenaiheesta Samapalkkaisuus

Miesten ja naisten välinen palkkaero Suomessa

Suomessa miesten ja naisten välinen keskimääräinen tuntipalkkaero on peräti 18,4 prosenttia  (keskimääräinen sukupuolten palkkaero EU:ssa on 16,7 prosenttia) ja vuosiansioista laskettu kokonaistuloero on Suomessa sekin vastaavasti peräti 24,5 prosenttia  (Kokonaistulojen keskimääräinen ero EU:ssa on 39,8 prosenttia).

 

Sukupuolten palkkaeron syitä:

Tasa-arvoa: Finlaysonin naisalennukset nyt myös miehille - kiitos!

Finlayson aloitti kampanjan jonka aikana sen oli tarkoitus ottaa naisten ja miesten välinen palkka-ero huomioon siten, että naiset olisivat maksaneet euron ostoksesta vain 83 senttiä. Tasa-arvo valtuutettu puuttui asiaan minkä seurauksena nyt miehetkin saavat tuon naisasiakas-alennuksen.

Naisten koulutustason nousu ei riitä pienentämään palkkaeroja

Sosiaali- ja terveysministeriön  uusimman hallituksen samapalkkaisuusohjelman tueksi valmistuneen tutkimuksen perusteella naisten koulutustason nousu ei automaattisesti johda miesten ja naisten vällisen palkkaeron olennaiseen supistumiseen :

 

Todellinen tasa-arvo - mahdollista Suomessa?

Voisiko Suomesta tulla tasa-arvon (ja yhdenvertaisuuden) mallimaa maailmassa? Olisiko se mahdollista? Ja mitä käytännössä olisi todellinen tasa-arvo? 

Jos kaikki olisivat tasa-arvoisia niin kaikilla olisi silloin käytännössä mahdollisuus saada tekemällään täydellä työteholla maksimipalkka, joka olisi kaikilla samansuuruinen. Pitäisikö lisäksi yhteiskunnan taata jokaiselle oikeus tehdä töitä maksimiteholla niin halutessaan - siihen en nyt ota kantaa.

Tasa-arvo etenee - vai eteneekö?

Suomessa tasa-arvolla on perinteisesti tarkoitettu tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Muissa tapauksissa on ollut tapana enemmänkin puhua yhdenvertaisuudesta. Lähitulevaisuudessa käydään taas palkkaneuvotteluja ja voitaneen olettaa, että tasa-arvoasiat nousevat pakkaneuvotteluissa jossain määrin esiin.

Tuntipalkkaisten naisten ja miesten palkkaero kasvaa iän myötä

   "Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tilaston mukaan palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,80 euroa tunnilta. Naisten keskiansio oli 13,20 ja miesten keskiansio 16,40 euroa tunnilta. Palkkaero on suurempi vanhemmilla palkansaajilla. Ero kasvaa tasaisesti kaksikymppisten kahdesta eurosta kuusikymppisten neljään euroon."

Kuoppakorotuksilla eroon palkkaeroista?

Suomessa kuten muissakin teollistuneissa maissa sukupuolten väliset palkkaerot ovat keskeisimpiä epätasa-arvon indikaattoreita - keskimääräinen miesten ja naisten välinen palkkaero on maassamme edelleen koulutuserojen tasaantumisesta ja yleisestä tasa-arvoedullisesta kehityksestä huolimatta edelleen reilut 16 prosenttia ja toimiala- ja työpaikkakohtaisissa tutkimuksissa  ns. selittämättömäksi jäävän palkkaeronkin suuruus on palkkasyrjintää implikoivasti samaa työtä tekevien ryhmissä tilastollisesti merkittävää luokkaa.

Samapalkkaisuusohjelma 2016-2019

Sukupuolten palkkatasa-arvo on työelämän keskeinen tasa-arvokysymys. Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palkkaus kuuluu oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytyksiin.

Samapalkkaisuutta edistävän ohjelman lähtökohtana on pyrkimys naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen työpaikoilla.

Naisen euro pysyttelee sitkeästi 80 sentissä

Tilastokeskuksen harvinaisen kattavien työaika- ja palkkatilastojen mukaan kunnilla ja valtiolla kokoaikaisesti työskentelevien naisten ja miesten välinen keskimääräinen säännöllisen työajan ansioero on säilynyt pitkään 20 prosentin tietämissä eikä asiantilaan ole hallituksen esittämien julkisiin menoihin kohdistuvien leikkausten, työehtoja kiristävien pakkolakien ja työmarkkinajärjestöille osoitettujen maltillisten palkkaratkaisutoiveiden perustee

Mitä tarkoittaa "säännöllinen työaika"?

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijoilla on tähän kaikkia palkkaerolaskemista kiinnostuneita askarruttaneeseen  kysymykseen selkeä ja varsin napakka vastaus :

 

"

Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän tekemää normaalia vuorokautista tai viikoittaista työaikaa. Työntekijällä on oikeus saada säännölliseltä työajalta normaali, yksinkertainen palkka. Ylityöt eivät kuulu säännöllisen työajan piiriin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä