Tasa-arvo http://elieelkhouri1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132802/all Tue, 13 Mar 2018 16:22:23 +0200 fi Nyt on Sipilän hallitukselta jäänyt säätämättä tärkeä laki! http://hoitaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252209-nyt-on-sipilan-hallitukselta-jaanyt-saatamatta-tarkea-laki <p>Olen tässä pohdiskellut, että pääministeri Juha Sipilän hallitukselta on jäänyt huomiotta jo vuonna 2014 Suomenmaa lehden nettijulkaisussa kannanotto emeritusprofessori Martti Kekomäeltä. (uutista muokattu Suomenmaan nettijulkaisun mukaan 26.2.2016). Hänhän latasi jo tuolloin vallan mainiosti Sipilän hallituksen kansan kurjistamisen tavoitteiden mukaisia linjauksia.</p><p>Miksi minä niin usein päädyn ajattelemaan, että Sipilän hallituksen päätavoitteethan ovat olleet koulutuksen ja suomalaisen tutkimuksen ja osaamisen alasajo. Sairaiden, heikkojen ja köyhien tilanteen entistä pahemmaksi saattaminen. Työttömien syyllistäminen ja juoksuttaminen. Pakkomuuton suosittelu olemattomien työpaikkojen perässä olemattomille palkoille.</p><p><strong>&rdquo;Kekomäkihän totesi Suomenmaa lehdessä, että sai&shy;raan&shy;hoi&shy;don tar&shy;ve on lo&shy;pu&shy;ton, ei&shy;kä jo&shy;kai&shy;sel&shy;le voi&shy;da tar&shy;jo&shy;ta kaik&shy;kea mah&shy;dol&shy;lis&shy;ta hoi&shy;toa.</strong></p><p><strong>&rdquo;70-vuo&shy;ti&shy;as&shy;ta ei saa ter&shy;veek&shy;si. Ai&shy;na voi nyp&shy;piä syy&shy;liä ja teh&shy;dä tu&shy;ki&shy;poh&shy;jal&shy;li&shy;sia. Mut&shy;ta lää&shy;kä&shy;rien pi&shy;tää ta&shy;ju&shy;ta, et&shy;tä jo&shy;kai&shy;seen hoi&shy;toon käy&shy;tet&shy;tä&shy;vä raha on pois muil&shy;ta po&shy;ti&shy;lail&shy;ta.&rdquo;</strong></p><p>Sipilän hallituksellle on sattunut kamala virhe, kun se ei ole tajunnut tavoitella lakia siitä, että kaikilta 70-vuotta vuotta täyttäneiltä tulee lopettaa kaikki hoito. Jokainen maksakoon itse.</p><p>Ajatella mikä yhteiskunnallinen säästö sellaisesta laista olisi tullutkaan! Samalla olisi saatu ehkäistyä väestön ikäihmisten määrän kasvukin kun luonnollinen poistuma hautausmaille olisi ollut taattua. Eläkerahastojenkin noin 200 miljardin euron varoja voitaisiin sijoittaa taas uudestaan ja ei tarvitsisi käyttää niitä eläkkeiden maksamiseen . Mikä säästö eläkkeiden maksussa!</p><p>Kekomäki&nbsp;aset&shy;taa artkkelissa hoi&shy;don eh&shy;dok&shy;si sen, pa&shy;ran&shy;taa&shy;ko se oi&shy;ke&shy;as&shy;ti po&shy;ti&shy;laan pär&shy;jää&shy;mis&shy;tä. Tässä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Ei kenellekään pidä antaa sellaista hoitoa, mikä ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lähtökohta ei voi olla se, että yksilö voisi vaatia itselleen kaikkea mahdollista hoitoa. Lääkitykselle ja hoidolle on oltava perusteltullut syyt ja odotus, että hoito todellakin kaikella todennäköisyydellä parantaa yksilön sairautta ja elämänlaatua. Tämähän koskee aivan kaikenikäisiä ihmisiä, ei vain ikä-ihmisiä.</p><p><strong>Artikkelissa Kekomäki totesi edelleen, että&thinsp;&rdquo;jou&shy;dum&shy;me kat&shy;kai&shy;se&shy;maan hoi&shy;don. Ei sik&shy;si, et&shy;tä ra&shy;hat lop&shy;pu&shy;vat, vaan sik&shy;si, et&shy;tä sa&shy;mal&shy;la ra&shy;hal&shy;la saa&shy;daan toi&shy;sel&shy;le po&shy;ti&shy;laal&shy;le enem&shy;män ter&shy;veyt&shy;tä. Sik&shy;si on tär&shy;ke&shy;ää kes&shy;kus&shy;tel&shy;la sii&shy;tä, mitä yh&shy;tei&shy;sil&shy;lä ra&shy;hoil&shy;la kus&shy;tan&shy;ne&shy;taan.&rdquo;</strong></p><p>No tietenkin! Mitä väliä sillä on, että vanhalle hoitoa annetaan? Tämä linjaushan tukee täysin hallituksen linjausta kehittää eriarvoistumista Suomessa.</p><p><strong>Kekomäki edelleen artkkelissa:&nbsp;&rdquo;&thinsp;Tämä on kau&shy;ka&shy;na nat&shy;sis&shy;mis&shy;ta. Kun poh&shy;dim&shy;me va&shy;lin&shy;to&shy;ja, teem&shy;me eet&shy;ti&shy;ses&shy;ti kor&shy;ke&shy;a&shy;ta&shy;sois&shy;ta työ&shy;tä. Ajam&shy;me ta&shy;kaa etiik&shy;kaa, em&shy;me eko&shy;no&shy;mi&shy;aa.&rdquo;</strong></p><p>Täh? Siis anteeksi mitäh?</p><p>Ja vielä hän toteaa artikkelissa:</p><p>Sairaanhoitoon&nbsp;ku&shy;luu Suo&shy;mes&shy;sa 16 mil&shy;jar&shy;dia eu&shy;roa vuo&shy;des&shy;sa. Ke&shy;ko&shy;mä&shy;ki on las&shy;ke&shy;nut, mitä saa&shy;tai&shy;siin, jos sum&shy;ma ti&shy;pu&shy;tet&shy;tai&shy;siin puo&shy;leen&shy;tois&shy;ta mil&shy;jar&shy;diin.</p><p>&ndash;&thinsp;Voi&shy;sim&shy;me hoi&shy;taa kaik&shy;ki hoi&shy;det&shy;ta&shy;vis&shy;sa ole&shy;vat in&shy;fek&shy;ti&shy;o&shy;sai&shy;rau&shy;det, vam&shy;mat ja ro&shy;ko&shy;tuk&shy;set. Vas&shy;ta&shy;syn&shy;ty&shy;nei&shy;den osas&shy;to ja syn&shy;ny&shy;tys&shy;toi&shy;min&shy;ta py&shy;syi&shy;si&shy;vät en&shy;ti&shy;sel&shy;lään. Suu&shy;ri osa las&shy;ten ja työ&shy;i&shy;käis&shy;ten sai&shy;rauk&shy;sis&shy;ta hoi&shy;det&shy;tai&shy;siin</p><p><strong>Kekomäki toteaa edelleen. &rdquo;Näin pää&shy;dyt&shy;täi&shy;siin osa&shy;puil&shy;leen vuo&shy;den 1954 ti&shy;lan&shy;tee&shy;seen.</strong></p><p><strong>&rdquo;&ndash;&thinsp;Se oli ihan mu&shy;ka&shy;vaa ai&shy;kaa, vaik&shy;ka kai&shy;he&shy;ja ei lei&shy;kat&shy;tu, ei&shy;kä ol&shy;lut sy&shy;tos&shy;taat&shy;ti&shy;hoi&shy;to&shy;ja ja ohi&shy;tus&shy;leik&shy;kauk&shy;sia.&rdquo;</strong></p><p>On siinä tavoitetta! Palataan 50-luvulle!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen tässä pohdiskellut, että pääministeri Juha Sipilän hallitukselta on jäänyt huomiotta jo vuonna 2014 Suomenmaa lehden nettijulkaisussa kannanotto emeritusprofessori Martti Kekomäeltä. (uutista muokattu Suomenmaan nettijulkaisun mukaan 26.2.2016). Hänhän latasi jo tuolloin vallan mainiosti Sipilän hallituksen kansan kurjistamisen tavoitteiden mukaisia linjauksia.

Miksi minä niin usein päädyn ajattelemaan, että Sipilän hallituksen päätavoitteethan ovat olleet koulutuksen ja suomalaisen tutkimuksen ja osaamisen alasajo. Sairaiden, heikkojen ja köyhien tilanteen entistä pahemmaksi saattaminen. Työttömien syyllistäminen ja juoksuttaminen. Pakkomuuton suosittelu olemattomien työpaikkojen perässä olemattomille palkoille.

”Kekomäkihän totesi Suomenmaa lehdessä, että sai­raan­hoi­don tar­ve on lo­pu­ton, ei­kä jo­kai­sel­le voi­da tar­jo­ta kaik­kea mah­dol­lis­ta hoi­toa.

”70-vuo­ti­as­ta ei saa ter­veek­si. Ai­na voi nyp­piä syy­liä ja teh­dä tu­ki­poh­jal­li­sia. Mut­ta lää­kä­rien pi­tää ta­ju­ta, et­tä jo­kai­seen hoi­toon käy­tet­tä­vä raha on pois muil­ta po­ti­lail­ta.”

Sipilän hallituksellle on sattunut kamala virhe, kun se ei ole tajunnut tavoitella lakia siitä, että kaikilta 70-vuotta vuotta täyttäneiltä tulee lopettaa kaikki hoito. Jokainen maksakoon itse.

Ajatella mikä yhteiskunnallinen säästö sellaisesta laista olisi tullutkaan! Samalla olisi saatu ehkäistyä väestön ikäihmisten määrän kasvukin kun luonnollinen poistuma hautausmaille olisi ollut taattua. Eläkerahastojenkin noin 200 miljardin euron varoja voitaisiin sijoittaa taas uudestaan ja ei tarvitsisi käyttää niitä eläkkeiden maksamiseen . Mikä säästö eläkkeiden maksussa!

Kekomäki aset­taa artkkelissa hoi­don eh­dok­si sen, pa­ran­taa­ko se oi­ke­as­ti po­ti­laan pär­jää­mis­tä. Tässä olen samaa mieltä hänen kanssaan. Ei kenellekään pidä antaa sellaista hoitoa, mikä ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Lähtökohta ei voi olla se, että yksilö voisi vaatia itselleen kaikkea mahdollista hoitoa. Lääkitykselle ja hoidolle on oltava perusteltullut syyt ja odotus, että hoito todellakin kaikella todennäköisyydellä parantaa yksilön sairautta ja elämänlaatua. Tämähän koskee aivan kaikenikäisiä ihmisiä, ei vain ikä-ihmisiä.

Artikkelissa Kekomäki totesi edelleen, että ”jou­dum­me kat­kai­se­maan hoi­don. Ei sik­si, et­tä ra­hat lop­pu­vat, vaan sik­si, et­tä sa­mal­la ra­hal­la saa­daan toi­sel­le po­ti­laal­le enem­män ter­veyt­tä. Sik­si on tär­ke­ää kes­kus­tel­la sii­tä, mitä yh­tei­sil­lä ra­hoil­la kus­tan­ne­taan.”

No tietenkin! Mitä väliä sillä on, että vanhalle hoitoa annetaan? Tämä linjaushan tukee täysin hallituksen linjausta kehittää eriarvoistumista Suomessa.

Kekomäki edelleen artkkelissa: ” Tämä on kau­ka­na nat­sis­mis­ta. Kun poh­dim­me va­lin­to­ja, teem­me eet­ti­ses­ti kor­ke­a­ta­sois­ta työ­tä. Ajam­me ta­kaa etiik­kaa, em­me eko­no­mi­aa.”

Täh? Siis anteeksi mitäh?

Ja vielä hän toteaa artikkelissa:

Sairaanhoitoon ku­luu Suo­mes­sa 16 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa. Ke­ko­mä­ki on las­ke­nut, mitä saa­tai­siin, jos sum­ma ti­pu­tet­tai­siin puo­leen­tois­ta mil­jar­diin.

– Voi­sim­me hoi­taa kaik­ki hoi­det­ta­vis­sa ole­vat in­fek­ti­o­sai­rau­det, vam­mat ja ro­ko­tuk­set. Vas­ta­syn­ty­nei­den osas­to ja syn­ny­tys­toi­min­ta py­syi­si­vät en­ti­sel­lään. Suu­ri osa las­ten ja työ­i­käis­ten sai­rauk­sis­ta hoi­det­tai­siin

Kekomäki toteaa edelleen. ”Näin pää­dyt­täi­siin osa­puil­leen vuo­den 1954 ti­lan­tee­seen.

”– Se oli ihan mu­ka­vaa ai­kaa, vaik­ka kai­he­ja ei lei­kat­tu, ei­kä ol­lut sy­tos­taat­ti­hoi­to­ja ja ohi­tus­leik­kauk­sia.”

On siinä tavoitetta! Palataan 50-luvulle!

]]>
6 http://hoitaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252209-nyt-on-sipilan-hallitukselta-jaanyt-saatamatta-tarkea-laki#comments Ikä-ihmiset sairaanhoito Suomi 50 Tasa-arvo Tue, 13 Mar 2018 14:22:23 +0000 Kari Viholainen http://hoitaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252209-nyt-on-sipilan-hallitukselta-jaanyt-saatamatta-tarkea-laki
Sote-sinkkuroijat http://raijalummi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251975-sote-sinkkuroijat <p><strong>Sote-sinkkuroijat uhkaavat uudistusta</strong></p><p>Kosmos tuli koettelemaan hallitusyhteistyötä. Pari kokoomuksen pääkaupunkiseudun kansanedustajaa on painanut paniikkinappulaa loppumetreillä. Hyvähän siellä on sinkkuroida, kun palvelut ovat ratikanvälin päässä.</p><p>Olemme loppusuoralla lakien valmistelussa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Puolueet virittelevät syksyn maakuntavaalivankkureitaan. Maakuntavaalit ja suunniteltu sote-uudistus kesäkuussa istuvat samoissa vankkureissa. Vankkurit kallistuvat ilman toista.</p><p>Olemme historiallisen lähellä ratkaisua. Nykyjärjestelmä ei yksinkertaisesti enää toimi. Se ei pysty takaamaan riittäviä palveluita kaikille suomalaisille ympäri Suomen. Koko sote-uudistus lähti pakon asettamasta tarpeesta. Suomen väestö vanhenee, lapsia syntyy ennätysvähän, ja ihmiset tarvitsevat koko ajan enemmän palveluita. Samalla myös työssäkäyvän väestön osuus pienenee. Tällä yhtälöllä osaa kuka vain laskea, että nykytilanne on kestämätön.</p><p>Kokoomus ei halunnut alun perin näin montaa maakuntaa. 5 maakuntaa olisi riittänyt leveiksi hartioiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnalle. Hallitus-kompromississa kuitenkin sovittiin, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Sovitulla asialla pitäisi nyt mennä eteenpäin.</p><p>Miksi uudistus? Nykyisessä kuntapohjaisessa järjestelmässä erot peruspalveluiden laadussa ja saatavuudessa ovat liian suuret. Tarkoitus on koota palvelutuotannon järjestäminen lukuisista yksiköistä omine hallintoineen maakuntatasolle, saman katon alle. Tämän lisäksi valinnanvapaus tuo myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat mukaan tuotantoon. Maakunnalla on järjestäjänä vastuu siitä, että asiakasseteleitä myönnetään oikeaan tarpeeseen. Tämä on kirjattu uuteen valinnanvapauslain luonnokseen selvästi.</p><p>Ensimmäistä kertaa palveluiden keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio. Peruspalvelut ja erikoissairaanhoito lähentyvät toisiaan. Oman kunnan terveyskeskuspalvelun on oltava lähellä ja niin tehokasta, että se vähentää erikoissairaanhoitoon menoa. Tästä tulee säästöä ja laatua. Uudistuksessa kuntia ohjataan selkeästi kehittämään omaa terveyskeskusta!</p><p>Valinnanvapaus lisää ihmisen itsemääräämisoikeutta, turvaa palveluiden saatavuuden ja kirittää palveluiden tuottajia parempaan laatuun. Samalla vahva julkinen sektori pitää huolen siitä, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tämä on niin ikään laissa varmistettu. Erikoissairaanhoidossa on jatkossakin pääosin julkinen tuotanto, jota yksityinen täydentää.</p><p>Sote-uudistusta kehitetään toiminnassa. Maakunnilla, paikallisilla palveluntuottajilla ja maakuntiin valittavilla päättäjillä on tärkeä rooli. Tämän vuoksi vankkureissa istuvat sekä tulevat maakuntapäättäjät että sote-puolen toimijat. Paikallisella tasolla pitää toimia oikein. Uudistus itsessään ei tee sotesta toimivaa.&nbsp; Hoitopoluissa on tärkeää, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vastuu ihmisen palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta on yhteinen. Toimivat yhteistyömallit ja toimintatavat syntyvät tässäkin käytännön työn kautta.&nbsp;&nbsp;</p><p>Sote-uudistusta ei ole varaa viivästyttää yhtään enempää. Ilman uudistusta ja sen hyvää toimeenpanoa kustannukset jatkavat kasvuaan ja ihmisten terveyserot kärjistyvät entisestään. Tähän Suomella ei ole varaa.&nbsp; Lisäksi uudistuksen sosiaalipalveluille on vihdoin annettava sille kuuluva sija. Sote ei ole vielä valmis, mutta uudistus on tehtävä.</p> Sote-sinkkuroijat uhkaavat uudistusta

Kosmos tuli koettelemaan hallitusyhteistyötä. Pari kokoomuksen pääkaupunkiseudun kansanedustajaa on painanut paniikkinappulaa loppumetreillä. Hyvähän siellä on sinkkuroida, kun palvelut ovat ratikanvälin päässä.

Olemme loppusuoralla lakien valmistelussa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Puolueet virittelevät syksyn maakuntavaalivankkureitaan. Maakuntavaalit ja suunniteltu sote-uudistus kesäkuussa istuvat samoissa vankkureissa. Vankkurit kallistuvat ilman toista.

Olemme historiallisen lähellä ratkaisua. Nykyjärjestelmä ei yksinkertaisesti enää toimi. Se ei pysty takaamaan riittäviä palveluita kaikille suomalaisille ympäri Suomen. Koko sote-uudistus lähti pakon asettamasta tarpeesta. Suomen väestö vanhenee, lapsia syntyy ennätysvähän, ja ihmiset tarvitsevat koko ajan enemmän palveluita. Samalla myös työssäkäyvän väestön osuus pienenee. Tällä yhtälöllä osaa kuka vain laskea, että nykytilanne on kestämätön.

Kokoomus ei halunnut alun perin näin montaa maakuntaa. 5 maakuntaa olisi riittänyt leveiksi hartioiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnalle. Hallitus-kompromississa kuitenkin sovittiin, että palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Sovitulla asialla pitäisi nyt mennä eteenpäin.

Miksi uudistus? Nykyisessä kuntapohjaisessa järjestelmässä erot peruspalveluiden laadussa ja saatavuudessa ovat liian suuret. Tarkoitus on koota palvelutuotannon järjestäminen lukuisista yksiköistä omine hallintoineen maakuntatasolle, saman katon alle. Tämän lisäksi valinnanvapaus tuo myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat mukaan tuotantoon. Maakunnalla on järjestäjänä vastuu siitä, että asiakasseteleitä myönnetään oikeaan tarpeeseen. Tämä on kirjattu uuteen valinnanvapauslain luonnokseen selvästi.

Ensimmäistä kertaa palveluiden keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio. Peruspalvelut ja erikoissairaanhoito lähentyvät toisiaan. Oman kunnan terveyskeskuspalvelun on oltava lähellä ja niin tehokasta, että se vähentää erikoissairaanhoitoon menoa. Tästä tulee säästöä ja laatua. Uudistuksessa kuntia ohjataan selkeästi kehittämään omaa terveyskeskusta!

Valinnanvapaus lisää ihmisen itsemääräämisoikeutta, turvaa palveluiden saatavuuden ja kirittää palveluiden tuottajia parempaan laatuun. Samalla vahva julkinen sektori pitää huolen siitä, että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tämä on niin ikään laissa varmistettu. Erikoissairaanhoidossa on jatkossakin pääosin julkinen tuotanto, jota yksityinen täydentää.

Sote-uudistusta kehitetään toiminnassa. Maakunnilla, paikallisilla palveluntuottajilla ja maakuntiin valittavilla päättäjillä on tärkeä rooli. Tämän vuoksi vankkureissa istuvat sekä tulevat maakuntapäättäjät että sote-puolen toimijat. Paikallisella tasolla pitää toimia oikein. Uudistus itsessään ei tee sotesta toimivaa.  Hoitopoluissa on tärkeää, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vastuu ihmisen palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta on yhteinen. Toimivat yhteistyömallit ja toimintatavat syntyvät tässäkin käytännön työn kautta.  

Sote-uudistusta ei ole varaa viivästyttää yhtään enempää. Ilman uudistusta ja sen hyvää toimeenpanoa kustannukset jatkavat kasvuaan ja ihmisten terveyserot kärjistyvät entisestään. Tähän Suomella ei ole varaa.  Lisäksi uudistuksen sosiaalipalveluille on vihdoin annettava sille kuuluva sija. Sote ei ole vielä valmis, mutta uudistus on tehtävä.

]]>
15 http://raijalummi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251975-sote-sinkkuroijat#comments Kotimaa Koko Suomi Sote-uudistus Tasa-arvo Valinnanvapaus Thu, 08 Mar 2018 19:31:36 +0000 Raija Lummi http://raijalummi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251975-sote-sinkkuroijat
Tasa-arvo ei ole suinkaan valmis http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251961-tasa-arvo-ei-ole-suinkaan-valmis <p>Tulin juuri Nicaraguan suurlähetystöstä, jossa suurlähettiläs ja diplomaattikunnan vanhin, Ricardo José Alvarado Noguera, ojensi minulle oheisen diplomin tunnustuksena työstäni Suomessa .</p><p>Nyt naistenpäivänä korostan, että tasa-arvo ei ole edes Suomessa valmis. Naisten palkka on yhä pienempi kuin miesten, Lähisuhdeväkivallan uhri on useammin nainen ja naisten pääsy johtaviin tehtäviin on yhä hankala. Samanlaiset haasteet on Nicaraguassakin. Kuten Suomessa myös Nicaraguassa moni mies ja nainen tekee kovasti työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen.&nbsp;</p><p>Olen kirjoittanut tähän blogiin jo melkein 10 vuotta. En ole tehnyt niin jotta saisin tunnustusta, vaan koska uskon siihen, että meillä jokaisella Suomen kansalaisella on velvollisuuksia, mutta myös oikeuksia ja yksi arvokkaimmista oikeuksistamme on sananvapaus. Me naiset saisimme tuoda nykyistä enemmän esiin omia ajatuksia. Esimerkiksi tämä Puheenvuoro on hyvin miesvaltainen. Miksi?</p><p>Suomen kielen oppiminen tai kesyttäminen, kuten monesti sanon, ei ole mahdotonta. Tämä viestini lukuisille maahanmuuttajanaisille ja miehille, jotka pysähtyvät miettimään, ettei kannattaisi opiskella, oppia ja puhua suomea, koska &rdquo;se on niin vaikea kieli&rdquo;. Yrittäminen on tärkeintä.</p><p>Ilman useiden suomalaisten kannustusta ja apua en olisi nyt saanut mitään aikaan. Olen kiitollinen kaikille suomalaisille, jotka tavalla tai toisella ovat olleet osaa elämääni. Kiitos Nicaraguan viranomaisille tunnustuksesta!</p><p>Päivitetty klo 18.12.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tulin juuri Nicaraguan suurlähetystöstä, jossa suurlähettiläs ja diplomaattikunnan vanhin, Ricardo José Alvarado Noguera, ojensi minulle oheisen diplomin tunnustuksena työstäni Suomessa .

Nyt naistenpäivänä korostan, että tasa-arvo ei ole edes Suomessa valmis. Naisten palkka on yhä pienempi kuin miesten, Lähisuhdeväkivallan uhri on useammin nainen ja naisten pääsy johtaviin tehtäviin on yhä hankala. Samanlaiset haasteet on Nicaraguassakin. Kuten Suomessa myös Nicaraguassa moni mies ja nainen tekee kovasti työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen. 

Olen kirjoittanut tähän blogiin jo melkein 10 vuotta. En ole tehnyt niin jotta saisin tunnustusta, vaan koska uskon siihen, että meillä jokaisella Suomen kansalaisella on velvollisuuksia, mutta myös oikeuksia ja yksi arvokkaimmista oikeuksistamme on sananvapaus. Me naiset saisimme tuoda nykyistä enemmän esiin omia ajatuksia. Esimerkiksi tämä Puheenvuoro on hyvin miesvaltainen. Miksi?

Suomen kielen oppiminen tai kesyttäminen, kuten monesti sanon, ei ole mahdotonta. Tämä viestini lukuisille maahanmuuttajanaisille ja miehille, jotka pysähtyvät miettimään, ettei kannattaisi opiskella, oppia ja puhua suomea, koska ”se on niin vaikea kieli”. Yrittäminen on tärkeintä.

Ilman useiden suomalaisten kannustusta ja apua en olisi nyt saanut mitään aikaan. Olen kiitollinen kaikille suomalaisille, jotka tavalla tai toisella ovat olleet osaa elämääni. Kiitos Nicaraguan viranomaisille tunnustuksesta!

Päivitetty klo 18.12.

]]>
13 http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251961-tasa-arvo-ei-ole-suinkaan-valmis#comments Naistenpäivä 2018 Nicaragua Tasa-arvo Thu, 08 Mar 2018 14:31:05 +0000 Ana María Gutiérrez Sorainen http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251961-tasa-arvo-ei-ole-suinkaan-valmis
Miksi miehet tekevät noin 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset? http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251646-miksi-miehet-tekevat-noin-20-enemman-vuosityotunteja-kuin-naiset <p>Tässä käsittelen vain kokoaikaisia palkansaajia.</p><p>Tänä vuonna meillä on 52 viisipäiväistä viikkoa ja yksi lisäpäivä. Eli &quot;palkallisia&quot; säännöllisen työajan työpäiviä on 261. Niistä 10 arkipäivää on palkallisia arkipyhiä, joten työpäiviä jää 251.</p><p>Poistetaan siitä vuosilomat.<br />EK:n tilaston mukaan Yksityisellä sektorilla keskimääräinen loma on noin 23 päivää. Loma lyhenee, kun henkilö vaihtaa työpaikkaa, siitäkin jo johtuu, etteivät kaikki pidä lomaa viittä viikkoa vaan vähemmän. Miehiä on vähän julkisella sektorilla, joten miesten keskimääräinen loma on 24 päivää. Jää 227 työpäivää. Lisäksi viidesosalla on pekkaspäiviä 12. Miehille jää 225 työpäivää.</p><p>Naisista liki puolet on julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla minimiloma on 30 työpäivää ja maksimi 40 työpäivää. Yli 60 % pitää lomaa vähintään 37-38 työpäivää, joten julkisen sektorin keskimääräinen vuosiloma on noin 35 työpäivää. Myös yksityisellä sektorilla on vuosilomalakia pidempiä lomia, etenkin naisvaltaisilla aloilla kuten pankki- ja vakuutussektorilla. Lisäksi heillä on kolme puolikasta työpäivää vuodessa. Kun liki puolet naisista työskentelee julkisella sektorilla, naisten keskimääräinen loma on siis noin 30 työpäivää ja naisten vuosityöpäiviksi jää 221 päivää.</p><p>Entä sitten sairaslomat? Niitä ei tilastoida tarkasti missään, mutta keskimääräisenä palkallisena sairaspoissaolona voidaan pitää miehillä 7 päivää ja naisilla 10 päivää vuodessa. Miesten työpäiviksi jää 218 päivää ja naisten 211.</p><p>Palkallisista vanhempainvapaistakaan (äitiys-, isyys-, tilapäiset hoitovapaat ym) ei ole tarkkaa kirjanpitoa, mutta eri tutkimusten mukaan ne ovat vähäisempiä kuin sairaslomat. Arvioidaan tässä, että naiset 6 päivää ja miehet 1 päivän vuodessa.<strong> Vuosityöpäiviksi jää miehille 217 ja naisille 205.</strong> <strong>Erotus 12 päivää on noin 5 % vuosityöpäivistä.</strong></p><p>Entä sitten työpäivän pituus?<br />Katsotaan ensinnäkin työpäivää ilman ylitöitä.<br />Yksityisellä sektorilla säännöllisen työajan työviikko on yleisesti 37,5-40 tuntia. Julkisella sektorilla säännöllinen työaika on viikossa 30-38,5 tuntia. Yleisin työaika on ns. toimistotyöaika 36,25 tuntia viikossa. Myös työaika 38,75 on yleinen, mutta silloin siihen yleensä kuuluu puolen tunnin palkallinen lounastauko, eli tehtyjä työtunteja tulee samat 36,25 tuntia. Eihän muuten voisi ollakaan, sillä julkisen sektorin työntekijät valvovat mustasukkaisesti keskinäisiä oikeuksiaan.<br /><strong>Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten säännöllisen viikkotyöajan ero on noin 5 %, eli alle 2 tuntia viikossa.</strong></p><p>Olemme löytäneet eroa vuosityöpäivissä 5 % ja säännöllisessä työajassa toiset 5 %.</p><p>Entä ylityöt?</p><p>Tuntiperustaisesti korvattuja ylitöitä miehet tekevät tyypillisesti kuussa keskimäärin 3,5 ja naiset 1,5 Palkkarakennetilaston tietojen mukaan. Mutta tuo on vain jäävuoren huippu. Ajankäyttötutkimuksesta saadaan tulokseksi, että miesten ylityötunnit ovat vuosityöajasta laskettuna 10 % suuremmat kuin naisten.</p><p><strong>Yhteenveto</strong></p><p><strong>Yhteensä miesten ja naisten tekemien vuosityötuntien ero on 20 %.<br />Ero vuosityöpäivissä on 5 %, ero säännöllisen työajan viikkotyötunneissa 5 % ja ero säännöllisen työajan yli menevissä viikkotyötunneissa 10 %.</strong></p><p>Kovasti melua pidetään siitä, että palkkaeron selityksenä on naisten pidemmät vanhempainvapaat. Jos miehet pidentäisivät palkallisia vanhempainvapaitaan puolella, vaikutus olisi vain 0,4 % vuosityöajassa. Jos sen lisäksi naiset menisivät siksi ajaksi töihin, vaikutus vuosityöajan eroon olisi 0,8 %. Mutta eiväthän naiset suostu lyhentämään palkallista vapaataan, joten miesten pidempää palkallista vanhempainvapaata pitää perustella jollain muulla syyllä kuin vaikutuksella palkkaeroon.</p><p><strong>Mielenkiintoinen lisähuomio.</strong><br /><strong>Yleisesti on tiedossa, että miehet tekevät 20 % pidempää vuosityöaikaa kuin naiset. Mutta sitä tietoa ei käytetä selityksenä miesten ja naisten 20 % palkkaerossa.</strong> Sen sijaan THL:n tutkijat käyttävät sitä selityksenä, kun he laskevat työtapaturmien esiintymistiheyttä. Osan miesten työtapaturmista selittyy siis sillä, että he ovat kauemman aikaa työssä.</p><p>EU-tutkimuksessa:<strong> Kauppinen,&nbsp; Kaisa;&nbsp; Kumpulainen,&nbsp; Riitta</strong>;&nbsp; Houtman,&nbsp; Irene&nbsp; &amp;&nbsp; Copsey,&nbsp; Sarah&nbsp; (2003), Gender&nbsp; issues in safety and health at work. A review. European Agency for Safety and Health at work,<br />He sanovat näin: sivu 35: Accidents, Key points : &quot;Men&nbsp; are&nbsp; more&nbsp; likely&nbsp; to&nbsp; suffer&nbsp; major&nbsp; or&nbsp; fatal accidents at work than women.<strong> Their serious injury rate is almost three times higher. When adjusted, for example for hours worked, it is still over twice as high.</strong>&quot;</p><p>Työtuntien eroa he eivät täsmällisesti kerro, mutta matemaattisesti tuo tarkoittaa sitä, että heidän mukaansa miesten vuosityöpanos on liki 30 % korkeampi. Ottaen huomioon naisten suuremman osa-aikaisuuden, eroa on kokoaikaisilla yli 20 %.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tässä käsittelen vain kokoaikaisia palkansaajia.

Tänä vuonna meillä on 52 viisipäiväistä viikkoa ja yksi lisäpäivä. Eli "palkallisia" säännöllisen työajan työpäiviä on 261. Niistä 10 arkipäivää on palkallisia arkipyhiä, joten työpäiviä jää 251.

Poistetaan siitä vuosilomat.
EK:n tilaston mukaan Yksityisellä sektorilla keskimääräinen loma on noin 23 päivää. Loma lyhenee, kun henkilö vaihtaa työpaikkaa, siitäkin jo johtuu, etteivät kaikki pidä lomaa viittä viikkoa vaan vähemmän. Miehiä on vähän julkisella sektorilla, joten miesten keskimääräinen loma on 24 päivää. Jää 227 työpäivää. Lisäksi viidesosalla on pekkaspäiviä 12. Miehille jää 225 työpäivää.

Naisista liki puolet on julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla minimiloma on 30 työpäivää ja maksimi 40 työpäivää. Yli 60 % pitää lomaa vähintään 37-38 työpäivää, joten julkisen sektorin keskimääräinen vuosiloma on noin 35 työpäivää. Myös yksityisellä sektorilla on vuosilomalakia pidempiä lomia, etenkin naisvaltaisilla aloilla kuten pankki- ja vakuutussektorilla. Lisäksi heillä on kolme puolikasta työpäivää vuodessa. Kun liki puolet naisista työskentelee julkisella sektorilla, naisten keskimääräinen loma on siis noin 30 työpäivää ja naisten vuosityöpäiviksi jää 221 päivää.

Entä sitten sairaslomat? Niitä ei tilastoida tarkasti missään, mutta keskimääräisenä palkallisena sairaspoissaolona voidaan pitää miehillä 7 päivää ja naisilla 10 päivää vuodessa. Miesten työpäiviksi jää 218 päivää ja naisten 211.

Palkallisista vanhempainvapaistakaan (äitiys-, isyys-, tilapäiset hoitovapaat ym) ei ole tarkkaa kirjanpitoa, mutta eri tutkimusten mukaan ne ovat vähäisempiä kuin sairaslomat. Arvioidaan tässä, että naiset 6 päivää ja miehet 1 päivän vuodessa. Vuosityöpäiviksi jää miehille 217 ja naisille 205. Erotus 12 päivää on noin 5 % vuosityöpäivistä.

Entä sitten työpäivän pituus?
Katsotaan ensinnäkin työpäivää ilman ylitöitä.
Yksityisellä sektorilla säännöllisen työajan työviikko on yleisesti 37,5-40 tuntia. Julkisella sektorilla säännöllinen työaika on viikossa 30-38,5 tuntia. Yleisin työaika on ns. toimistotyöaika 36,25 tuntia viikossa. Myös työaika 38,75 on yleinen, mutta silloin siihen yleensä kuuluu puolen tunnin palkallinen lounastauko, eli tehtyjä työtunteja tulee samat 36,25 tuntia. Eihän muuten voisi ollakaan, sillä julkisen sektorin työntekijät valvovat mustasukkaisesti keskinäisiä oikeuksiaan.
Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten säännöllisen viikkotyöajan ero on noin 5 %, eli alle 2 tuntia viikossa.

Olemme löytäneet eroa vuosityöpäivissä 5 % ja säännöllisessä työajassa toiset 5 %.

Entä ylityöt?

Tuntiperustaisesti korvattuja ylitöitä miehet tekevät tyypillisesti kuussa keskimäärin 3,5 ja naiset 1,5 Palkkarakennetilaston tietojen mukaan. Mutta tuo on vain jäävuoren huippu. Ajankäyttötutkimuksesta saadaan tulokseksi, että miesten ylityötunnit ovat vuosityöajasta laskettuna 10 % suuremmat kuin naisten.

Yhteenveto

Yhteensä miesten ja naisten tekemien vuosityötuntien ero on 20 %.
Ero vuosityöpäivissä on 5 %, ero säännöllisen työajan viikkotyötunneissa 5 % ja ero säännöllisen työajan yli menevissä viikkotyötunneissa 10 %.

Kovasti melua pidetään siitä, että palkkaeron selityksenä on naisten pidemmät vanhempainvapaat. Jos miehet pidentäisivät palkallisia vanhempainvapaitaan puolella, vaikutus olisi vain 0,4 % vuosityöajassa. Jos sen lisäksi naiset menisivät siksi ajaksi töihin, vaikutus vuosityöajan eroon olisi 0,8 %. Mutta eiväthän naiset suostu lyhentämään palkallista vapaataan, joten miesten pidempää palkallista vanhempainvapaata pitää perustella jollain muulla syyllä kuin vaikutuksella palkkaeroon.

Mielenkiintoinen lisähuomio.
Yleisesti on tiedossa, että miehet tekevät 20 % pidempää vuosityöaikaa kuin naiset. Mutta sitä tietoa ei käytetä selityksenä miesten ja naisten 20 % palkkaerossa. Sen sijaan THL:n tutkijat käyttävät sitä selityksenä, kun he laskevat työtapaturmien esiintymistiheyttä. Osan miesten työtapaturmista selittyy siis sillä, että he ovat kauemman aikaa työssä.

EU-tutkimuksessa: Kauppinen,  Kaisa;  Kumpulainen,  Riitta;  Houtman,  Irene  &  Copsey,  Sarah  (2003), Gender  issues in safety and health at work. A review. European Agency for Safety and Health at work,
He sanovat näin: sivu 35: Accidents, Key points : "Men  are  more  likely  to  suffer  major  or  fatal accidents at work than women. Their serious injury rate is almost three times higher. When adjusted, for example for hours worked, it is still over twice as high."

Työtuntien eroa he eivät täsmällisesti kerro, mutta matemaattisesti tuo tarkoittaa sitä, että heidän mukaansa miesten vuosityöpanos on liki 30 % korkeampi. Ottaen huomioon naisten suuremman osa-aikaisuuden, eroa on kokoaikaisilla yli 20 %.

]]>
0 http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251646-miksi-miehet-tekevat-noin-20-enemman-vuosityotunteja-kuin-naiset#comments Palkkaero Palkkatasa-arvo Tasa-arvo Työtunnit Fri, 02 Mar 2018 08:49:00 +0000 Pauli Sumanen http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251646-miksi-miehet-tekevat-noin-20-enemman-vuosityotunteja-kuin-naiset
Kaikkien kannattaa olla Suomessa "naisia" http://anterohelppikangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251495-kaikkien-kannattaa-olla-suomessa-naisia <p>Miehellä on teoriassa yhtäläiset oikeudet kuin naisellakin. Mutta sitten löytyy velvollisuuksia, jotka lykätään miessukupuolelle ilman mitään kyseenalaistamista. Naiset taas saavat kaikennäköisiä etuja sukupuolestaan tasa-arvon nimissä...</p><p>Tulevaisuudessahan kaikki ovat oikeasti tasa-arvoisia, kunhan kaikki miehet vain älyävät vaihtaa virallisesti sukupuolensa naiseksi. Sen jälkeen ei tarvitse edes pelätä saavansa isyysvaateita roskikseen heitettyjen intiimituotteiden takia. Tähän taustatietona se, että ihon soluista kyetään valmistamaan kantasoluja, joista voidaan valmistaa siittiöitä.<br />On siis vain ajan kysymys, koska jonkun kuuluisan ja rikkaan miehen DNA tiedot vuodetaan nettiin muiden tietovuotojen ohessa. Tämän jälkeen voidaan etsiä DNA näyte, josta voidaan valmistaa &quot;keinohedelmöitys&quot; of lifetime ja myydä eteenpäin rajattomat määrät. Asiakkaat voivat verrata oman pakettinsa tietoja vuodettuihin, ja näin todentaa paketin autenttisuus. Lopputuloksena yksittäinen mies saanee vähintään tuhansia isyysvaateita vuodessa. No tuostahan tietysti voi jopa syntyä epäilys vaatimusten esittäjien rehellisyydestä, muttei isyydestä tietenkään, koska se voidaan todistaa DNA:lla. Yksittäistapauksissa miehellä ei ole käytännössä mitään keinoa puolustautua, vaan joutuu maksamaan mielivaltaisen summan seuraavan 18 vuoden aikana, jonka kuukausierän korottelusta eri &quot;oikeus&quot;laitokset voivat vapaasti päättää.&nbsp;</p><p>Yleisesti ottaen miehillä on mahdollisuus olla &quot;miehiä&quot;, ja sitä vaaditaankin yleensä silloin, kun mies yrittää jostakin epätasa-arvoisesta asiasta puhua. Käytännössä tämä johtaa sihen, että osa kilteistä ja hyväntahtoisista miehistä ei jaksa loputtomien ristiriitaisten ja mahdottomien vaatimusten keskellä elää, vaan näkee oman elämänsä ennenaikaisen lopettamisen parhaimpana ratkaisuna kaikille.&nbsp;</p><p>Mutta kuten otsikossa mainittiin, jo nyt kannattaa rahakkaiden ihmisten kaikille lapsille hankkia se naissukupuolen henkilötunnus, sillä voi säästää valtavia omaisuuksia ja ehkä vielä totaalikieltäytyjän vankilareissut kaupan päälle? Jos on sellainen vahinko käynyt, että lapselle pitäisi sukupuolta vaihtaa vähän jälkijättöisesti ja/tai virtuaalisesti, niin tarpeeksi isolla rahalla sekin suuressa maailmassa onnistunee.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miehellä on teoriassa yhtäläiset oikeudet kuin naisellakin. Mutta sitten löytyy velvollisuuksia, jotka lykätään miessukupuolelle ilman mitään kyseenalaistamista. Naiset taas saavat kaikennäköisiä etuja sukupuolestaan tasa-arvon nimissä...

Tulevaisuudessahan kaikki ovat oikeasti tasa-arvoisia, kunhan kaikki miehet vain älyävät vaihtaa virallisesti sukupuolensa naiseksi. Sen jälkeen ei tarvitse edes pelätä saavansa isyysvaateita roskikseen heitettyjen intiimituotteiden takia. Tähän taustatietona se, että ihon soluista kyetään valmistamaan kantasoluja, joista voidaan valmistaa siittiöitä.
On siis vain ajan kysymys, koska jonkun kuuluisan ja rikkaan miehen DNA tiedot vuodetaan nettiin muiden tietovuotojen ohessa. Tämän jälkeen voidaan etsiä DNA näyte, josta voidaan valmistaa "keinohedelmöitys" of lifetime ja myydä eteenpäin rajattomat määrät. Asiakkaat voivat verrata oman pakettinsa tietoja vuodettuihin, ja näin todentaa paketin autenttisuus. Lopputuloksena yksittäinen mies saanee vähintään tuhansia isyysvaateita vuodessa. No tuostahan tietysti voi jopa syntyä epäilys vaatimusten esittäjien rehellisyydestä, muttei isyydestä tietenkään, koska se voidaan todistaa DNA:lla. Yksittäistapauksissa miehellä ei ole käytännössä mitään keinoa puolustautua, vaan joutuu maksamaan mielivaltaisen summan seuraavan 18 vuoden aikana, jonka kuukausierän korottelusta eri "oikeus"laitokset voivat vapaasti päättää. 

Yleisesti ottaen miehillä on mahdollisuus olla "miehiä", ja sitä vaaditaankin yleensä silloin, kun mies yrittää jostakin epätasa-arvoisesta asiasta puhua. Käytännössä tämä johtaa sihen, että osa kilteistä ja hyväntahtoisista miehistä ei jaksa loputtomien ristiriitaisten ja mahdottomien vaatimusten keskellä elää, vaan näkee oman elämänsä ennenaikaisen lopettamisen parhaimpana ratkaisuna kaikille. 

Mutta kuten otsikossa mainittiin, jo nyt kannattaa rahakkaiden ihmisten kaikille lapsille hankkia se naissukupuolen henkilötunnus, sillä voi säästää valtavia omaisuuksia ja ehkä vielä totaalikieltäytyjän vankilareissut kaupan päälle? Jos on sellainen vahinko käynyt, että lapselle pitäisi sukupuolta vaihtaa vähän jälkijättöisesti ja/tai virtuaalisesti, niin tarpeeksi isolla rahalla sekin suuressa maailmassa onnistunee.

]]>
2 http://anterohelppikangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251495-kaikkien-kannattaa-olla-suomessa-naisia#comments Ennakointi Isyyden tunnustaminen Sukupuoli Tasa-arvo Teknologia Wed, 28 Feb 2018 07:15:39 +0000 Antero Helppikangas http://anterohelppikangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251495-kaikkien-kannattaa-olla-suomessa-naisia
Yleinen asevelvollisuus on hokemalla todeksi hoettu valhe http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251357-yleinen-asevelvollisuus-on-hokemalla-todeksi-hoettu-valhe <p>Suomi on kummallinen maa. Olemme hokemalla hokeneet todeksi asioita, jotka ovat tyystin kontrafaktuaalisia. Olemme puolueettomia, <a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223597-taru-demilitarisoidusta-ahvenanmaasta">Ahvenanamaan demilitarisointi edistää turvallsuutta Itämerellä</a>, <a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243614-nato-optio-on-suomen-suurin-turvallisuuspoliittinen-harhakuvitelma">meillä on Nato-optio</a> ja puolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Kolme ensimmäistä on lähinnä reaalimaailman ymmärrystestejä - jos moisiin uskoo, niin tietääpähän ettei kyseinen ihminen ymmärrä aihepiiristä mitään, mutta neljäs on maamme väestön puolikasta koskeva ihmisoikeusongelma.</p><p>Nimittäin jos meillä olisi samanlainen veronmaksujärjestelmä kuin yleinen asevelvollisuutemme on, voisimme jättää veronmaksun naisten rasitteeksi ja vapauttaa vielä kovan linjan ateistit siitä - heillehän ei ole kuolemantapauksen yhteydessä minkään sortin taivaspaikkaa luvassa. Jos meininki ei sovi, menkööt vankilaan.</p><p>Todellisuudessa olisi vain ja ainoastaan oikeudenmukaista ja järkevää siirtyä yleiseen kansalaispalvelukseen, jossa ensin asepalvelukseen otettaisiin siihen sopivat ja vapaaehtoiset, joita täydennettäisiin puolustusvoimien ammattilaisten toteamalla tarvittavalla määrällä parhaiten sopivia, minkä jälkeen loput määrättäisiin siviilikriisinhallinnan, ympäristönsuojelun ja yhteiskunnan kannalta relevantteihin tehtäviin, joilla rakennettaisiin toimintakykyä sen varalle, että pelikaani niin sanotusti menee turbiiniin. Tietty osa ihmisistä olisi tietysti syytä vapauttaa tästäkin.&nbsp;</p><p>Vaikka olenkin itse maakuntajoukkoihin sitoumuksen tehnyt varuskuntaharakka, niin en minä oikeasti panisi pahakseni, että meillä olisi reservissä väkeä, jotka olisi koulutettu sen varalle ja jotka harjoittelisivat varautuen siihen, että tankkeri menee kappaleiksi Itämerellä, vakava pandemia iskee, tai kansainvälinen kriisi pamauttaa elintarviketuonnin jäihin, tai kohtaamme oikeasti vakavan ympäristökatastrofin vaikkapa ydinvoimalaonnettomuuden muodossa - tai jotain muuta ikävää. Ei asevoimammekaan varaudu siihen, mikä on todennäköistä, vaan siihen mihin varautumatta jättämisellä olisi katastrofaaliset seuraukset.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com">vpleivo@gmail.com</a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank">Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank">Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomi on kummallinen maa. Olemme hokemalla hokeneet todeksi asioita, jotka ovat tyystin kontrafaktuaalisia. Olemme puolueettomia, Ahvenanamaan demilitarisointi edistää turvallsuutta Itämerellä, meillä on Nato-optio ja puolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Kolme ensimmäistä on lähinnä reaalimaailman ymmärrystestejä - jos moisiin uskoo, niin tietääpähän ettei kyseinen ihminen ymmärrä aihepiiristä mitään, mutta neljäs on maamme väestön puolikasta koskeva ihmisoikeusongelma.

Nimittäin jos meillä olisi samanlainen veronmaksujärjestelmä kuin yleinen asevelvollisuutemme on, voisimme jättää veronmaksun naisten rasitteeksi ja vapauttaa vielä kovan linjan ateistit siitä - heillehän ei ole kuolemantapauksen yhteydessä minkään sortin taivaspaikkaa luvassa. Jos meininki ei sovi, menkööt vankilaan.

Todellisuudessa olisi vain ja ainoastaan oikeudenmukaista ja järkevää siirtyä yleiseen kansalaispalvelukseen, jossa ensin asepalvelukseen otettaisiin siihen sopivat ja vapaaehtoiset, joita täydennettäisiin puolustusvoimien ammattilaisten toteamalla tarvittavalla määrällä parhaiten sopivia, minkä jälkeen loput määrättäisiin siviilikriisinhallinnan, ympäristönsuojelun ja yhteiskunnan kannalta relevantteihin tehtäviin, joilla rakennettaisiin toimintakykyä sen varalle, että pelikaani niin sanotusti menee turbiiniin. Tietty osa ihmisistä olisi tietysti syytä vapauttaa tästäkin. 

Vaikka olenkin itse maakuntajoukkoihin sitoumuksen tehnyt varuskuntaharakka, niin en minä oikeasti panisi pahakseni, että meillä olisi reservissä väkeä, jotka olisi koulutettu sen varalle ja jotka harjoittelisivat varautuen siihen, että tankkeri menee kappaleiksi Itämerellä, vakava pandemia iskee, tai kansainvälinen kriisi pamauttaa elintarviketuonnin jäihin, tai kohtaamme oikeasti vakavan ympäristökatastrofin vaikkapa ydinvoimalaonnettomuuden muodossa - tai jotain muuta ikävää. Ei asevoimammekaan varaudu siihen, mikä on todennäköistä, vaan siihen mihin varautumatta jättämisellä olisi katastrofaaliset seuraukset. 

 

 

 

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

]]>
20 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251357-yleinen-asevelvollisuus-on-hokemalla-todeksi-hoettu-valhe#comments Asevelvollisuus Epätasa-arvo Sukupuolisyrjintä Syrjintä Tasa-arvo Sun, 25 Feb 2018 05:00:00 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251357-yleinen-asevelvollisuus-on-hokemalla-todeksi-hoettu-valhe
Tanskalainen miesasiamies haudattiin eilen http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251203-tanskalainen-miesasiamies-haudattiin-eilen <p>Tanskan prinssi Henrik haudattiin eilen. Hän oli kieltänyt hautaamasta itseään kuninkaallisten hautausmaahan eli Roskilden tuomiokirkkoon, jonne hänen puolisonsa haudataan sitten joskus. Näin tätä avioparia ei haudata samaan paikkaan.</p><p>Tämä siksi, että prinssi Henrik oli miesasiamies. Hän vastusti sitä, että Tanskassa mieskuninkaan puolisoa kutsutaan kuningattareksi, mutta naiskuningattaren puolisoa prinssiksi. Varsinaista epätasa-arvoa.</p><p>Suomessa on samanlainen käytäntö monessa asiassa. Suomessa miespresidentin naispuolisoa kutsutaan rouva presidentiksi, mutta jos meille tulee naispresidentti, ei hänen miespuolisoaan kutsuta herra presidentiksi. Esimerkki toisesta ammatista:&nbsp; Meillä miesrovastin puoliso on ruustinna, mutta naisrovastin puoliso Antti, Mauno, Pertti jne. Ei naisrovastin puoliso saa mitään titteliä ilmaiseksi.</p><p>Suomen miesasiamiesten tulisikin palkita prinssi Henrik postuumisti.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tanskan prinssi Henrik haudattiin eilen. Hän oli kieltänyt hautaamasta itseään kuninkaallisten hautausmaahan eli Roskilden tuomiokirkkoon, jonne hänen puolisonsa haudataan sitten joskus. Näin tätä avioparia ei haudata samaan paikkaan.

Tämä siksi, että prinssi Henrik oli miesasiamies. Hän vastusti sitä, että Tanskassa mieskuninkaan puolisoa kutsutaan kuningattareksi, mutta naiskuningattaren puolisoa prinssiksi. Varsinaista epätasa-arvoa.

Suomessa on samanlainen käytäntö monessa asiassa. Suomessa miespresidentin naispuolisoa kutsutaan rouva presidentiksi, mutta jos meille tulee naispresidentti, ei hänen miespuolisoaan kutsuta herra presidentiksi. Esimerkki toisesta ammatista:  Meillä miesrovastin puoliso on ruustinna, mutta naisrovastin puoliso Antti, Mauno, Pertti jne. Ei naisrovastin puoliso saa mitään titteliä ilmaiseksi.

Suomen miesasiamiesten tulisikin palkita prinssi Henrik postuumisti.

]]>
5 http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251203-tanskalainen-miesasiamies-haudattiin-eilen#comments Epätasa-arvo Tasa-arvo Wed, 21 Feb 2018 07:24:48 +0000 Pauli Sumanen http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251203-tanskalainen-miesasiamies-haudattiin-eilen
Perhevapaauudistus kaatui uusliberalismiin http://johanneskananen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251171-perhevapaauudistus-kaatui-uusliberalismiin <p>Julkisuudessa on muodostunut tulkinta siitä, että keskustan eduskuntaryhmä kaatoi perhevapaauudistuksen ja asettui näin puolustamaan kotiäitien oikeuksia hoitaa lapsiaan kolmevuotiaaksi saakka kotihoidontuella. Tämä tulkinta on vain osittain oikea. On totta, että keskustan eduskuntaryhmä kaatoi uudistuksen käyttämällä demokraattisen järjestyksen suomaa neuvotteluasemaansa. Mutta minkä puolesta tai mitä vastaan keskustan eduskuntaryhmä asettui?</p><p>Väitän, että perhevapaauudistus kaatui uusliberalismiin, joka asettaa reunaehdot nykyiselle sosiaaliturvapolitiikalle. Uusliberalismiin kuuluu ajatus siitä, että valtion budjetin tulee olla tasapainossa ja että työllisyyttä voidaan lisätä vain heikentämällä sosiaaliturvan tasoa tai sen muita ehtoja.</p><p>Nämä olivat hallituksen omia reunaehtoja uudistukselle, jotka siis tulevat siitä, että hallitus on ideologisesti sitoutunut uusliberalismiin ja sen perustana olevaan uusklassisen taloustieteen politiikkasuosituksiin.</p><p>Teoriassa olisi ollut mahdollista, että työmarkkinajärjestöt olisivat lisänneet ansiosidonnaisten etuuksien rahoitusta. Neuvotteluissa pallo oli jonkin aikaa erityisesti työnantajilla, jotka olisivat voineet rahoittaa ansiosidonnaisten etuuksien nykyistä tasaisemman jakautumisen äitien ja isien kesken.</p><p>Uusliberalismi hyödyttää kuitenkin suuria yrityksiä niin paljon, etteivät työnantajajärjestöt vapaaehtoisesti tee mitään, mikä on ristiriidassa kyseisen ideologian reunaehtojen kanssa. Ei edes sukupuolten välisten tasa-arvon nimissä.</p><p>Tällä hallituskaudella työnantajat ja hallitus ovat löytäneet toisensa ideologisella tasolla. Siksi myös aktiivimallin kaltaiset uudistukset etenevät. Työntekijäjärjestöt voivat vain vähän jarruttaa uusliberalismin etenemistä, koska niillä on vastassaan sekä hallitus että työnantajat.</p><p>Perustulokokeilu on ainoa uudistushanke, joka sosiaaliturvan alueella on poikennut uusliberalismista. Siinä kokeiluun osallistujia ei rankaista heidän käyttäytymisensä perusteella, kuten uusliberalistisessa työllisyyspolitiikassa.</p><p>Perhevapaauudistuksessa keskustan eduskuntaryhmä ja ministeri Annika Saarikko asettuivat siis tosiasiassa vastustamaan uusliberalismia. Sitä, että talous asetetaan oikeuksien edelle ja sitä, että ainoana keinona työllisyyden lisäämiseksi nähdään heikompiosaisten rankaiseminen ja tukien leikkaaminen.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Julkisuudessa on muodostunut tulkinta siitä, että keskustan eduskuntaryhmä kaatoi perhevapaauudistuksen ja asettui näin puolustamaan kotiäitien oikeuksia hoitaa lapsiaan kolmevuotiaaksi saakka kotihoidontuella. Tämä tulkinta on vain osittain oikea. On totta, että keskustan eduskuntaryhmä kaatoi uudistuksen käyttämällä demokraattisen järjestyksen suomaa neuvotteluasemaansa. Mutta minkä puolesta tai mitä vastaan keskustan eduskuntaryhmä asettui?

Väitän, että perhevapaauudistus kaatui uusliberalismiin, joka asettaa reunaehdot nykyiselle sosiaaliturvapolitiikalle. Uusliberalismiin kuuluu ajatus siitä, että valtion budjetin tulee olla tasapainossa ja että työllisyyttä voidaan lisätä vain heikentämällä sosiaaliturvan tasoa tai sen muita ehtoja.

Nämä olivat hallituksen omia reunaehtoja uudistukselle, jotka siis tulevat siitä, että hallitus on ideologisesti sitoutunut uusliberalismiin ja sen perustana olevaan uusklassisen taloustieteen politiikkasuosituksiin.

Teoriassa olisi ollut mahdollista, että työmarkkinajärjestöt olisivat lisänneet ansiosidonnaisten etuuksien rahoitusta. Neuvotteluissa pallo oli jonkin aikaa erityisesti työnantajilla, jotka olisivat voineet rahoittaa ansiosidonnaisten etuuksien nykyistä tasaisemman jakautumisen äitien ja isien kesken.

Uusliberalismi hyödyttää kuitenkin suuria yrityksiä niin paljon, etteivät työnantajajärjestöt vapaaehtoisesti tee mitään, mikä on ristiriidassa kyseisen ideologian reunaehtojen kanssa. Ei edes sukupuolten välisten tasa-arvon nimissä.

Tällä hallituskaudella työnantajat ja hallitus ovat löytäneet toisensa ideologisella tasolla. Siksi myös aktiivimallin kaltaiset uudistukset etenevät. Työntekijäjärjestöt voivat vain vähän jarruttaa uusliberalismin etenemistä, koska niillä on vastassaan sekä hallitus että työnantajat.

Perustulokokeilu on ainoa uudistushanke, joka sosiaaliturvan alueella on poikennut uusliberalismista. Siinä kokeiluun osallistujia ei rankaista heidän käyttäytymisensä perusteella, kuten uusliberalistisessa työllisyyspolitiikassa.

Perhevapaauudistuksessa keskustan eduskuntaryhmä ja ministeri Annika Saarikko asettuivat siis tosiasiassa vastustamaan uusliberalismia. Sitä, että talous asetetaan oikeuksien edelle ja sitä, että ainoana keinona työllisyyden lisäämiseksi nähdään heikompiosaisten rankaiseminen ja tukien leikkaaminen.

]]>
11 http://johanneskananen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251171-perhevapaauudistus-kaatui-uusliberalismiin#comments Perhevapaauudistus Sosiaaliturva Tasa-arvo Uusliberalismi Tue, 20 Feb 2018 09:17:02 +0000 Johannes Kananen http://johanneskananen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251171-perhevapaauudistus-kaatui-uusliberalismiin
Uusvanha perhevapaauudistus takertuu menneisyyteen http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251158-uusvanha-perhevapaauudistus <p><object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6XDKGtFbDzo?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/6XDKGtFbDzo?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Tällä hetkellä käydystä perhevapaakeskustelusta jää lähinnä sellainen kuva, etteivät suomalaiset osaa tehdä elämässään oikeita valintoja ilman kansanedustajien apua, ja että vanhemmat ovat suurin uhka lastensa tulevaisuudelle pilttien ainoan pelastuksen ollessa julkishallinnon tarjoama kasvatuslaitos. Tämä jo pari vuotta käyty debatti on edustanut lähes täydellisesti nykyistä poliittista keskustelukulttuuria, jossa laput silmillä samaa mantraa jankuttamalla yritetään tehdä omasta mielipiteestä fakta. Käsillä olleen perhevapaauudistuksen puoltajien kuin vastustajienkaan argumentit eivät pääosin pidä vettä. Ja juuri siksi uudistuksesta oli, ja on edelleen, tulossa suomalaiselle politiikalle ominainen surkea kompromissi, josta ei ole kenellekään hyötyä, ja johon kukaan ei ole tyytyväinen.</p><p>Julkisessa keskustelussa on vedottu tutkimuksiin, jotka kuulemma todistavat, että tulevaisuutensa kannalta lapselle paras paikka on keskushallinnon järjestämä varhaiskasvatuslaitos, suomeksi sanottuna lastentarha. Esimerkiksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vetosi taannoisessa mielipidekirjoituksessaan perhevapaauudistuksen kannattajien kovasti rummuttamiin OECD:n Education at Glance-raporttiin ja Home Sweet Home?-tutkimusraportteihin.</p><p>Tosin OECD:n Education at Glance-raportin Grahn-Laasonen mainitsee vain osoittaakseen, että Suomessa lapset viedään tarhaan monia verrokkimaita myöhemmin. Tämä ei ole uutta tietoa eikä tietenkään mikään argumentti itsessään. Argumentiksi hän nostaa Karhulan, Erolan ja Kilpi-Jakosen vuonna 2016 julkaiseman Home Sweet Home?-paperin, joka ei edes ole tutkimus, vaan vain muutaman sivun mittainen alustava tutkimusraportti. Siinä itsessään jo todetaan, että näitä alustavia tuloksia pitää tulkita varovaisesti, ja ettei tutkimusasetelman epätäydellisyyden takia selkeää kausaliteettia, eli syy-seuraus-suhdetta, voida tunnistaa.</p><p>Home Sweet Home?-raportissa kerrotaan, että kun dataa tarkastellessa kontrolloidaan vanhempien työllisyystilannetta saman vuoden lopussa, kun lapsi täyttää kolme, sekä vanhempien koulutustasoa lapsen syntymävuonna, niin koulutuserot eri ikävuosina tarhaan menneiden lasten kohdalla käytännössä häviävät. Suomeksi sanottuna: Tämän datan mukaan lasten koulutustasoon vaikuttaa nimenomaan vanhempien koulutustaso ja työllisyystilanne, ei se, onko lapsi viety tarhaan yksi- vai kolmevuotiaana.</p><p>Kyseinen tutkimus siis ei ole valmis, ei läpäissyt vertaisarviointia, ei ole sisällöltään vielä luotettava eikä siinä esitetty data edes tue yleisesti esitettyä johtopäätöstä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta saamista hyödyistä. Sen käyttäminen vipuvartena lapsien kampeamiseksi väkisin tarhoihin ei siis ole perusteltua, vaan osoittaa lähinnä sen, ettei näin tekevä ole edes tutustunut koko raporttiin.</p><p>Myös opetushallituksen vuonna 2016 julkaisemaan &quot;Vaikuttava varhaiskasvatus&quot;-raporttiin on viitattu ahkerasti varhaiskasvatuksen merkityksestä puhuttaessa. Siinä viitataan kymmeniin tutkimuksiin, mutta varhaiskasvatuksen hyödyistä puhuvassa kappaleessa vain neljään. Niiden sisältö on aivan liian laaja täikammalla läpikäytäväksi ihmiselle, jolle ei makseta faktantarkistuksesta, mutta tsekkasin kuitenkin pääkohdat läpi.</p><p>Yksikään näistä tutkimuksista ei tarkastele varhaiskasvatuksen vaikutuksia alle 3-vuotiaisiin, joista kotihoidontukea käsittelevässä keskustelussa on paljolti kyse. Ainoa merkittävä yleishavainto löytyy Heckmanin lyhyestä meta-analyysistä, jossa todetaan, että huono-osaisten perheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen aikaisella iällä nostaa heitä kohti muiden perheiden lasten keskiarvoja koulutustasossa ja sen mukanaan tuomassa elintasossa. Ei liene kenellekään vaikeaa kuvitella, että esimerkiksi mielenterveysongelmaisten, päihdeongelmaisten tai muista sosiaalisista ongelmista kärsivien vanhempien lapsille on hyödyllistä päästä turvallisempaan ja tasapainoisempaan ympäristöön mahdollisimman aikaisin?</p><p>Mutta kenen mielestä, ja millä perusteilla, tavallisessa rakastavassa, turvallisessa ja muutenkin vakaassa perheessä kasvava lapsi jäisi elämän kilpajuoksussa takamatkalle vain siksi, ettei hän käy päivisin tarhassa? Ainakaan perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimukset eivät tuollaista johtopäätöstä tue vaikka moni onkin sellaiseen selkeästi halunnut päätyä.</p><p>Perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimustulokset eivät siis tue väitettä siitä, että alle 3-vuotiaana tarhaan menolla olisi ainakaan mitään tilastotieteellisesti merkittävää syy-seuraussuhdetta lapsen myöhemmän menestyksen tai hyvinvoinnin kannalta. Niinpä minusta on äärimmäisen huolestuttavaa, että lukuisat kansalaisaktiivit, puoluejohtajat, kansanedustajat ja jopa ministerit toistelevat papukaijan tavoin tieteellisesti lukutaidottomien toimittajien älyvapaita johtopäätöksiä lukematta niitä tutkimuksia, joilla muka perustelevat politiikkaansa. Se ikävä kyllä luo mielikuvan, ettei tätä maata edes yritetä johtaa tieteelliseen metodiin tai tutkimustietoon luottaen, vaan jopa aivan korkein poliittinen johtokin seuraa sokeasti ideologiaansa valikoimalla tarkkaan omasta kuplastaan ennakkoluulojaan tukevat hömppäuutiset.</p><p>Lasten hyvinvointiin vetoaminen on näiden tietojen valossa vain yksi ideologisen tavoitteen täyttämiseksi keksitty tekosyy. Toinen samanlainen on analyysit naisten ja miesten välisistä palkkaeroista sekä työllisyysasteista, jotka nekin sisältävät monta epäloogista nyanssia.</p><p>Ensinnäkin, mikään lakiin leivottu etuus ei anna naisille kannustinta jäädä kotiin miehiä merkittävästi pidemmäksi ajaksi. Äitiysrahan ja isyysrahan välillä maksetun etuuden ero on kolme viikkoa, se on ainoa juridinen ero äitien ja isien saamien kannustinten välillä. Kuitenkin, jos naiset vapaaehtoisesti jäävät kotiin pidemmäksi aikaa, niin ei kyseessä ole mikään &ldquo;rakenteellisesta syrjinnästä&rdquo; johtuva tasa-arvo-ongelma, vaan oikeustoimikelpoisten aikuisten tekemä vapaa päätös. Eivät kotona lastaan hoitavat naiset ole mitään keskussuunnitteluvapahtajaa tarvitsevia ääliöitä, jotka pitää pelastaa omalta tyhmyydeltään.</p><p>Otan tämän &ldquo;syrjiviin rakenteisiin&rdquo; vetoavan argumentin tosissani heti, kun naiset sankoin joukoin ilmoittavat olleensa lasten kanssa vastentahtoisesti pidempään kotona kuin olisivat oikeasti halunneet. Tällaiseen naiseen tuntuu kuitenkin olevan käytännössä mahdotonta törmätä vaikka kaikki meistä tietävät, miten pitkät vanhempainvapaat vaikuttavat palkka- ja urakehitykseen. Jos naiset todella omasta mielestään kärsisivät kotona viettämästään ajasta, niin opetusministeriö, naisjärjestöt ja muut humppaorkesterit olisivat takuuvarmasti julkaisseet aiheesta pitkän liudan tilastoja perhepolitiikan muutoksen tueksi. Mutta eivät ole, koska naisten ovat itse halunneet olla kotona hoitamassa lapsiaan, eivätkä vastaukset näin ollen tue narratiivia &ldquo;sortavista rakenteista&rdquo;.</p><p>Kukaan tai mikään ei estä modernia naista laittamasta lapsenteon ehdoksi sitä, että vanhempainvapaat jaetaan tasan. Enkä suoraan sanottuna keksi, miksi tällaisen hetero-oletetun ydinperheoletetun miesoletettukaan vaatisi mitään sen vähempää? Mutta toisaalta, minä en olekaan niitä ihmisiä, jotka kuvittelevat tietävänsä muiden puolesta, millainen järjestely heille on paras.</p><p>Toisekseen, pari viikkoa sitten Senaatintori täyttyi demareista, vasemmistoliittolaisista sekä vihreistä, jotka huusivat &ldquo;naisvihamieliselle, epäinhimilliselle, heikompiosaisia kurittavalle ja eriarvoisuutta kasvattavalle&rdquo; hallitukselle kuinka uhka työttömyystuen marginaalisesta leikkauksesta ei tuo lisää työpaikkoja. Samat henkilöt kuitenkin nyt ripittävät &ldquo;naisvihamielistä&rdquo; hallitusta antaen ymmärtää, että työpaikkoja tulee jostain lisää leikkaamalla naisten käyttämistä tuista merkittävästi enemmän. Useimpien poliitikkojen näkemys tukien kannustinvaikutuksista heittää loogista kuperkeikkaa riippuen lähinnä siitä, mitä mieltä poliitikon asiasta täytyy olla tullakseen ensi vaaleissa valituksi. Tällaisia poliitikkoja ei kenenkään tietysti pitäisi äänestää.</p><p>Puhuttaessa perhevapaauudistuksen vaikutuksista työuriin, verrataan suomalaisten naisten työllisyysastetta aina muihin pohjoismaihin. Mutta jos verrataan miesten ja naisten kokonaistyöllisyysasteita, niin Suomessa ero on itse asiassa EU-maiden pienin. Vastoin naisasianaisten, äijäfeministien ja muiden laput silmillä kaakattavien poliitikkojen kaanonia, sukupuolten väliset erot suomalaisilla työmarkkinoilla ovat täysin merkityksettömiä ongelmia tasa-arvon, kansantalouden ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Todellinen ongelma on se, että täällä kokonaistyöllisyysaste laahaa kymmenisen prosenttiyksikköä esimerkiksi Ruotsia jäljessä ja eläkeikää lähestyvien kohorttien kohdalla ero on jo 15 %-yks. Lainsäädännön mikromanagerointi sukupuolikeskiarvojen tasoittamiseksi on yksinkertaisesti merkityksettömään asiaan keskittymistä.</p><p>Sitäpaitsi, jos uudistuksen keskiössä oli parantaa nimenomaan naisten työmarkkina-asemaa naisten käyttämiä tukia leikkaamalla, niin miksi tyytyä leikkaamaan kotihoidontukea vain vähän loppupäästä? Miksei koko tukimuotoa lakkauteta ja lyhennetä samalla vanhempien käytettävissä olevia vanhempainvapaita vaikka kuuteen kuukauteen per perhe? Tai poisteta veronmaksajien rahoilla subventoituja vanhempainvapaita kokonaan? Tällöinhän kannustinvaikutukset paranisivat huimasti kaikilla sukupuoleen katsomatta ja useimmat piltit saataisiin jo parin kuukauden iässä kasvatuslaitoksiin turvaan vanhemmiltaan!</p><p>Todellisuudessa näin ei tehdä, koska jopa äänekkäin vasemmisto- ja feministipopulisti tietää, ettei työllisyysaste parane merkittävästi ilman aitoa työmarkkinareformia ja veroasteen laskemista. Naisten oikeudet ovat toki tärkeä asia, mutta ne tuntuvat olevan monelle niistä vaahtoavalle vain äänestäjien hämäämiseksi luotu savuverho, jottei tarvitsisi sanoa ääneen mitään sellaista, joka voisi suututtaa äänestäjät.</p><p>Tällä hetkellä esitys perhevapaamallin muuttamiseksi, sekä esityksen vastustaminen, on erittäin kunnianhimotonta tulonsiirtopyramidin kantilta toiselle pyörittelyä, jossa lähinnä siirretään veronmaksajien ja yritysten kustantamia etuisuuksia poliitikkojen valitsemille eturyhmille. Minusta on hurjaa, että valtakunnanpolitiikasta on haasteellista löytää edes puolikasta ideaa, jonka myötä suomalaiset saisivat ottaa enemmän vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Lyön vaikka vetoa, että suurin osa meistä haluaisi parantaa omaa ja perheensä elintasoa omalla työllään, mutta riistoverotus rampauttaa tavallisen palkansaajan ostovoiman, kun ääniä kalastelevat poliitikot ovat valmiita siirtämään kansalaisten pienimmätkin arjen murheet julkishallinnon harteille.</p><p>Suomessa pitäisitehdä kunnollinen perusturva- ja veroreformi, suitsia julkisen sektorin kuluja ja lanseerata perustilimalli, niin vanhemmilla voisi tulevaisuudessa olla varaa ottaa isompi vastuu perheensä elättämisestä. Ja jos täällä pidetäänkin yllä jotain valtion subventoimaa vanhempainvapaajärjestelmää, niin siitä tulisi koitua yrityksille mahdollisimman vähän kuluja ja perheiden pitäisi saada jakaa vapaansa omalla päätöksellään juuri niin kuin haluavat ilman mitään korvamerkkejä. Se olisi todellista vapautta, eikä sitä vapauden kaapuun puettua holhoamista, jonka kannattajat nostavat itsensä jalustalle samalla ajatellen muiden olevan niin tyhmiä, etteivät kykene päättämään omista asioistaan.</p><p>Älkääkä ymmärtäkö väärin. Minä kannustan ehdottomasti kaikkia vanhempia ottamaan lomaa viettääkseen aikaa lapsensa kanssa. Sanon kaikille ihan sukupuoleen katsomatta, että kannattaa tarkkaan pohtia, haluatko taistella ajasta lapsen kanssa vai urakehityksestä työpaikalla? Tietysti on kivempaa kuolla varakkaampana kuin köyhempänä, mutta niitä vauvan tai taaperoikäisen kanssa vietettyjä ainutlaatuisia hetkiä ei saa millään rahamäärällä ostettua takaisin, kun ne kerran menevät ohi. Siinä luo sidettä lapseen, tutustuu häneen, saa opetella arjen rutiineita ja perheestä huolehtimiseen tarvittavia taitoja. Ne muutamat viikot tai kuukaudet menevät, ikävä kyllä, ohi yhdessä silmänräpäyksessä vaikka se taloudellisesti vähän kirpaiseekin.</p><p>Olemassa oleva perhevapaajärjestelmä, saati tämä esitys uudeksi sellaiseksi, ei kuitenkaan edusta mitään tasa-arvoa, vaan yksilönvapauden murskaamista ylhäältä määritellyn ihanteen saavuttamiseksi. Nykyinen systeemi luotiin tukemaan poliitikkojen ihannetta heteropariskunnan muodostamasta ydinperheestä, eivätkä ne itseään edistyksellisiksi liberaaleiksi kuvittelevat perhevapaauudistuksen kannattajat ole todellakaan purkamassa tätä järjestelmää, vaan vain muuttamassa niitä vahvistamaan omia ihanteitaan. Vapausaatteen kannattajana en voi hyväksyä sitä, että tasa-arvon käsitteen väärin ymmärtäneet keskushallintofetisistit käyvät sotaan perheiden sisäistä autonomiaa vastaan pakottaakseen meidät vapaat aikuiset suomalaiset oman ideologiansa mannekiineiksi.</p><p><a href="http://www.hs.fi/paivanlehti/07102016/a1475724211284" rel="nofollow">http://www.hs.fi/paivanlehti/07102016/a1475724211284</a><br /><a href="http://www.msmt.cz/file/39129/download" rel="nofollow">http://www.msmt.cz/file/39129/download</a><br /><a href="http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm" rel="nofollow">http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm</a><br /><a href="http://wpsei.utu.fi/wp-content/uploads/2016/04/WPSEI9.pdf" rel="nofollow">http://wpsei.utu.fi/wp-content/uploads/2016/04/WPSEI9.pdf</a><br /><a href="http://www.slideshare.net/titaresearch/erola-karhula-kilpijakonen-home-sweet-home-longterm-educational-outcomes-of-childcare-arrangements-in-finland" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/titaresearch/erola-karhula-kilpijakonen-home-sweet-home-longterm-educational-outcomes-of-childcare-arrangements-in-finland</a><br /><a href="http://www.oph.fi/download/176638_vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf" rel="nofollow">http://www.oph.fi/download/176638_vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf</a><br /><a href="http://heckmanequation.org/content/resource/case-investing-disadvantaged-young-children" rel="nofollow">http://heckmanequation.org/content/resource/case-investing-disadvantaged-young-children</a><br /><a href="http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP3_D3_2_Professional_Development_and_its_Impact_on_Children.pdf" rel="nofollow">http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP3_D3_2_Professional_Development_and_its_Impact_on_Children.pdf</a><br /><a href="http://193.61.4.225/web-files/our-staff/academic/edward-melhuish/documents/2.RB351_-_Influences_on_students__social-behavioural_development_at_age_16_Brief.pdf" rel="nofollow">http://193.61.4.225/web-files/our-staff/academic/edward-melhuish/documents/2.RB351_-_Influences_on_students__social-behavioural_development_at_age_16_Brief.pdf</a><br /><a href="http://eppe.ioe.ac.uk/eppe/eppepdfs/RBTec1223sept0412.pdf" rel="nofollow">http://eppe.ioe.ac.uk/eppe/eppepdfs/RBTec1223sept0412.pdf</a><br /><a href="https://businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-reading-skills-2016-12?r=US&amp;IR=T&amp;IR=T" rel="nofollow">https://businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-reading-skills-2016-12?r=US&amp;IR=T&amp;IR=T</a><br /><a href="http://www.kela.fi/documents/10180/0/Koti_ja_perhe_esite_Kela.pdf/dd7579da-aff7-4689-87f5-862fb15742bd" rel="nofollow">http://www.kela.fi/documents/10180/0/Koti_ja_perhe_esite_Kela.pdf/dd7579da-aff7-4689-87f5-862fb15742bd</a><br /><a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/li-andersson-mtv-n-kolumnissa-aktiivimalli-rankaisee-tyottomia-ihmisia-ei-voi-kohdella-miten-vain/6718794#gs.Ov40pFw" rel="nofollow">https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/li-andersson-mtv-n-kolumnissa-aktiivimalli-rankaisee-tyottomia-ihmisia-ei-voi-kohdella-miten-vain/6718794#gs.Ov40pFw</a><br /><a href="https://demokraatti.fi/todella-julmaa-ja-kylmaa-rinteen-viesti-tyottomille-sdp-tulee-muuttamaan-aktiivimallin/" rel="nofollow">https://demokraatti.fi/todella-julmaa-ja-kylmaa-rinteen-viesti-tyottomille-sdp-tulee-muuttamaan-aktiivimallin/</a><br /><a href="https://www.verkkouutiset.fi/vihreat-haluaa-kumota-aktiivimallin-paastessaan-hallitukseen/" rel="nofollow">https://www.verkkouutiset.fi/vihreat-haluaa-kumota-aktiivimallin-paastessaan-hallitukseen/</a><br /><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10071991" rel="nofollow">https://yle.fi/uutiset/3-10071991</a><br /><a href="https://m.iltalehti.fi/politiikka/201802122200737630_pi.shtml" rel="nofollow">https://m.iltalehti.fi/politiikka/201802122200737630_pi.shtml</a><br /><a href="http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7240293/3-26042016-AP-EN.pdf/" rel="nofollow">http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7240293/3-26042016-AP-EN.pdf/</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> www.youtube.com/watch?v=6XDKGtFbDzo

Tällä hetkellä käydystä perhevapaakeskustelusta jää lähinnä sellainen kuva, etteivät suomalaiset osaa tehdä elämässään oikeita valintoja ilman kansanedustajien apua, ja että vanhemmat ovat suurin uhka lastensa tulevaisuudelle pilttien ainoan pelastuksen ollessa julkishallinnon tarjoama kasvatuslaitos. Tämä jo pari vuotta käyty debatti on edustanut lähes täydellisesti nykyistä poliittista keskustelukulttuuria, jossa laput silmillä samaa mantraa jankuttamalla yritetään tehdä omasta mielipiteestä fakta. Käsillä olleen perhevapaauudistuksen puoltajien kuin vastustajienkaan argumentit eivät pääosin pidä vettä. Ja juuri siksi uudistuksesta oli, ja on edelleen, tulossa suomalaiselle politiikalle ominainen surkea kompromissi, josta ei ole kenellekään hyötyä, ja johon kukaan ei ole tyytyväinen.

Julkisessa keskustelussa on vedottu tutkimuksiin, jotka kuulemma todistavat, että tulevaisuutensa kannalta lapselle paras paikka on keskushallinnon järjestämä varhaiskasvatuslaitos, suomeksi sanottuna lastentarha. Esimerkiksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vetosi taannoisessa mielipidekirjoituksessaan perhevapaauudistuksen kannattajien kovasti rummuttamiin OECD:n Education at Glance-raporttiin ja Home Sweet Home?-tutkimusraportteihin.

Tosin OECD:n Education at Glance-raportin Grahn-Laasonen mainitsee vain osoittaakseen, että Suomessa lapset viedään tarhaan monia verrokkimaita myöhemmin. Tämä ei ole uutta tietoa eikä tietenkään mikään argumentti itsessään. Argumentiksi hän nostaa Karhulan, Erolan ja Kilpi-Jakosen vuonna 2016 julkaiseman Home Sweet Home?-paperin, joka ei edes ole tutkimus, vaan vain muutaman sivun mittainen alustava tutkimusraportti. Siinä itsessään jo todetaan, että näitä alustavia tuloksia pitää tulkita varovaisesti, ja ettei tutkimusasetelman epätäydellisyyden takia selkeää kausaliteettia, eli syy-seuraus-suhdetta, voida tunnistaa.

Home Sweet Home?-raportissa kerrotaan, että kun dataa tarkastellessa kontrolloidaan vanhempien työllisyystilannetta saman vuoden lopussa, kun lapsi täyttää kolme, sekä vanhempien koulutustasoa lapsen syntymävuonna, niin koulutuserot eri ikävuosina tarhaan menneiden lasten kohdalla käytännössä häviävät. Suomeksi sanottuna: Tämän datan mukaan lasten koulutustasoon vaikuttaa nimenomaan vanhempien koulutustaso ja työllisyystilanne, ei se, onko lapsi viety tarhaan yksi- vai kolmevuotiaana.

Kyseinen tutkimus siis ei ole valmis, ei läpäissyt vertaisarviointia, ei ole sisällöltään vielä luotettava eikä siinä esitetty data edes tue yleisesti esitettyä johtopäätöstä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta saamista hyödyistä. Sen käyttäminen vipuvartena lapsien kampeamiseksi väkisin tarhoihin ei siis ole perusteltua, vaan osoittaa lähinnä sen, ettei näin tekevä ole edes tutustunut koko raporttiin.

Myös opetushallituksen vuonna 2016 julkaisemaan "Vaikuttava varhaiskasvatus"-raporttiin on viitattu ahkerasti varhaiskasvatuksen merkityksestä puhuttaessa. Siinä viitataan kymmeniin tutkimuksiin, mutta varhaiskasvatuksen hyödyistä puhuvassa kappaleessa vain neljään. Niiden sisältö on aivan liian laaja täikammalla läpikäytäväksi ihmiselle, jolle ei makseta faktantarkistuksesta, mutta tsekkasin kuitenkin pääkohdat läpi.

Yksikään näistä tutkimuksista ei tarkastele varhaiskasvatuksen vaikutuksia alle 3-vuotiaisiin, joista kotihoidontukea käsittelevässä keskustelussa on paljolti kyse. Ainoa merkittävä yleishavainto löytyy Heckmanin lyhyestä meta-analyysistä, jossa todetaan, että huono-osaisten perheiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen aikaisella iällä nostaa heitä kohti muiden perheiden lasten keskiarvoja koulutustasossa ja sen mukanaan tuomassa elintasossa. Ei liene kenellekään vaikeaa kuvitella, että esimerkiksi mielenterveysongelmaisten, päihdeongelmaisten tai muista sosiaalisista ongelmista kärsivien vanhempien lapsille on hyödyllistä päästä turvallisempaan ja tasapainoisempaan ympäristöön mahdollisimman aikaisin?

Mutta kenen mielestä, ja millä perusteilla, tavallisessa rakastavassa, turvallisessa ja muutenkin vakaassa perheessä kasvava lapsi jäisi elämän kilpajuoksussa takamatkalle vain siksi, ettei hän käy päivisin tarhassa? Ainakaan perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimukset eivät tuollaista johtopäätöstä tue vaikka moni onkin sellaiseen selkeästi halunnut päätyä.

Perhevapaakeskustelussa siteeratut tutkimustulokset eivät siis tue väitettä siitä, että alle 3-vuotiaana tarhaan menolla olisi ainakaan mitään tilastotieteellisesti merkittävää syy-seuraussuhdetta lapsen myöhemmän menestyksen tai hyvinvoinnin kannalta. Niinpä minusta on äärimmäisen huolestuttavaa, että lukuisat kansalaisaktiivit, puoluejohtajat, kansanedustajat ja jopa ministerit toistelevat papukaijan tavoin tieteellisesti lukutaidottomien toimittajien älyvapaita johtopäätöksiä lukematta niitä tutkimuksia, joilla muka perustelevat politiikkaansa. Se ikävä kyllä luo mielikuvan, ettei tätä maata edes yritetä johtaa tieteelliseen metodiin tai tutkimustietoon luottaen, vaan jopa aivan korkein poliittinen johtokin seuraa sokeasti ideologiaansa valikoimalla tarkkaan omasta kuplastaan ennakkoluulojaan tukevat hömppäuutiset.

Lasten hyvinvointiin vetoaminen on näiden tietojen valossa vain yksi ideologisen tavoitteen täyttämiseksi keksitty tekosyy. Toinen samanlainen on analyysit naisten ja miesten välisistä palkkaeroista sekä työllisyysasteista, jotka nekin sisältävät monta epäloogista nyanssia.

Ensinnäkin, mikään lakiin leivottu etuus ei anna naisille kannustinta jäädä kotiin miehiä merkittävästi pidemmäksi ajaksi. Äitiysrahan ja isyysrahan välillä maksetun etuuden ero on kolme viikkoa, se on ainoa juridinen ero äitien ja isien saamien kannustinten välillä. Kuitenkin, jos naiset vapaaehtoisesti jäävät kotiin pidemmäksi aikaa, niin ei kyseessä ole mikään “rakenteellisesta syrjinnästä” johtuva tasa-arvo-ongelma, vaan oikeustoimikelpoisten aikuisten tekemä vapaa päätös. Eivät kotona lastaan hoitavat naiset ole mitään keskussuunnitteluvapahtajaa tarvitsevia ääliöitä, jotka pitää pelastaa omalta tyhmyydeltään.

Otan tämän “syrjiviin rakenteisiin” vetoavan argumentin tosissani heti, kun naiset sankoin joukoin ilmoittavat olleensa lasten kanssa vastentahtoisesti pidempään kotona kuin olisivat oikeasti halunneet. Tällaiseen naiseen tuntuu kuitenkin olevan käytännössä mahdotonta törmätä vaikka kaikki meistä tietävät, miten pitkät vanhempainvapaat vaikuttavat palkka- ja urakehitykseen. Jos naiset todella omasta mielestään kärsisivät kotona viettämästään ajasta, niin opetusministeriö, naisjärjestöt ja muut humppaorkesterit olisivat takuuvarmasti julkaisseet aiheesta pitkän liudan tilastoja perhepolitiikan muutoksen tueksi. Mutta eivät ole, koska naisten ovat itse halunneet olla kotona hoitamassa lapsiaan, eivätkä vastaukset näin ollen tue narratiivia “sortavista rakenteista”.

Kukaan tai mikään ei estä modernia naista laittamasta lapsenteon ehdoksi sitä, että vanhempainvapaat jaetaan tasan. Enkä suoraan sanottuna keksi, miksi tällaisen hetero-oletetun ydinperheoletetun miesoletettukaan vaatisi mitään sen vähempää? Mutta toisaalta, minä en olekaan niitä ihmisiä, jotka kuvittelevat tietävänsä muiden puolesta, millainen järjestely heille on paras.

Toisekseen, pari viikkoa sitten Senaatintori täyttyi demareista, vasemmistoliittolaisista sekä vihreistä, jotka huusivat “naisvihamieliselle, epäinhimilliselle, heikompiosaisia kurittavalle ja eriarvoisuutta kasvattavalle” hallitukselle kuinka uhka työttömyystuen marginaalisesta leikkauksesta ei tuo lisää työpaikkoja. Samat henkilöt kuitenkin nyt ripittävät “naisvihamielistä” hallitusta antaen ymmärtää, että työpaikkoja tulee jostain lisää leikkaamalla naisten käyttämistä tuista merkittävästi enemmän. Useimpien poliitikkojen näkemys tukien kannustinvaikutuksista heittää loogista kuperkeikkaa riippuen lähinnä siitä, mitä mieltä poliitikon asiasta täytyy olla tullakseen ensi vaaleissa valituksi. Tällaisia poliitikkoja ei kenenkään tietysti pitäisi äänestää.

Puhuttaessa perhevapaauudistuksen vaikutuksista työuriin, verrataan suomalaisten naisten työllisyysastetta aina muihin pohjoismaihin. Mutta jos verrataan miesten ja naisten kokonaistyöllisyysasteita, niin Suomessa ero on itse asiassa EU-maiden pienin. Vastoin naisasianaisten, äijäfeministien ja muiden laput silmillä kaakattavien poliitikkojen kaanonia, sukupuolten väliset erot suomalaisilla työmarkkinoilla ovat täysin merkityksettömiä ongelmia tasa-arvon, kansantalouden ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Todellinen ongelma on se, että täällä kokonaistyöllisyysaste laahaa kymmenisen prosenttiyksikköä esimerkiksi Ruotsia jäljessä ja eläkeikää lähestyvien kohorttien kohdalla ero on jo 15 %-yks. Lainsäädännön mikromanagerointi sukupuolikeskiarvojen tasoittamiseksi on yksinkertaisesti merkityksettömään asiaan keskittymistä.

Sitäpaitsi, jos uudistuksen keskiössä oli parantaa nimenomaan naisten työmarkkina-asemaa naisten käyttämiä tukia leikkaamalla, niin miksi tyytyä leikkaamaan kotihoidontukea vain vähän loppupäästä? Miksei koko tukimuotoa lakkauteta ja lyhennetä samalla vanhempien käytettävissä olevia vanhempainvapaita vaikka kuuteen kuukauteen per perhe? Tai poisteta veronmaksajien rahoilla subventoituja vanhempainvapaita kokonaan? Tällöinhän kannustinvaikutukset paranisivat huimasti kaikilla sukupuoleen katsomatta ja useimmat piltit saataisiin jo parin kuukauden iässä kasvatuslaitoksiin turvaan vanhemmiltaan!

Todellisuudessa näin ei tehdä, koska jopa äänekkäin vasemmisto- ja feministipopulisti tietää, ettei työllisyysaste parane merkittävästi ilman aitoa työmarkkinareformia ja veroasteen laskemista. Naisten oikeudet ovat toki tärkeä asia, mutta ne tuntuvat olevan monelle niistä vaahtoavalle vain äänestäjien hämäämiseksi luotu savuverho, jottei tarvitsisi sanoa ääneen mitään sellaista, joka voisi suututtaa äänestäjät.

Tällä hetkellä esitys perhevapaamallin muuttamiseksi, sekä esityksen vastustaminen, on erittäin kunnianhimotonta tulonsiirtopyramidin kantilta toiselle pyörittelyä, jossa lähinnä siirretään veronmaksajien ja yritysten kustantamia etuisuuksia poliitikkojen valitsemille eturyhmille. Minusta on hurjaa, että valtakunnanpolitiikasta on haasteellista löytää edes puolikasta ideaa, jonka myötä suomalaiset saisivat ottaa enemmän vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Lyön vaikka vetoa, että suurin osa meistä haluaisi parantaa omaa ja perheensä elintasoa omalla työllään, mutta riistoverotus rampauttaa tavallisen palkansaajan ostovoiman, kun ääniä kalastelevat poliitikot ovat valmiita siirtämään kansalaisten pienimmätkin arjen murheet julkishallinnon harteille.

Suomessa pitäisitehdä kunnollinen perusturva- ja veroreformi, suitsia julkisen sektorin kuluja ja lanseerata perustilimalli, niin vanhemmilla voisi tulevaisuudessa olla varaa ottaa isompi vastuu perheensä elättämisestä. Ja jos täällä pidetäänkin yllä jotain valtion subventoimaa vanhempainvapaajärjestelmää, niin siitä tulisi koitua yrityksille mahdollisimman vähän kuluja ja perheiden pitäisi saada jakaa vapaansa omalla päätöksellään juuri niin kuin haluavat ilman mitään korvamerkkejä. Se olisi todellista vapautta, eikä sitä vapauden kaapuun puettua holhoamista, jonka kannattajat nostavat itsensä jalustalle samalla ajatellen muiden olevan niin tyhmiä, etteivät kykene päättämään omista asioistaan.

Älkääkä ymmärtäkö väärin. Minä kannustan ehdottomasti kaikkia vanhempia ottamaan lomaa viettääkseen aikaa lapsensa kanssa. Sanon kaikille ihan sukupuoleen katsomatta, että kannattaa tarkkaan pohtia, haluatko taistella ajasta lapsen kanssa vai urakehityksestä työpaikalla? Tietysti on kivempaa kuolla varakkaampana kuin köyhempänä, mutta niitä vauvan tai taaperoikäisen kanssa vietettyjä ainutlaatuisia hetkiä ei saa millään rahamäärällä ostettua takaisin, kun ne kerran menevät ohi. Siinä luo sidettä lapseen, tutustuu häneen, saa opetella arjen rutiineita ja perheestä huolehtimiseen tarvittavia taitoja. Ne muutamat viikot tai kuukaudet menevät, ikävä kyllä, ohi yhdessä silmänräpäyksessä vaikka se taloudellisesti vähän kirpaiseekin.

Olemassa oleva perhevapaajärjestelmä, saati tämä esitys uudeksi sellaiseksi, ei kuitenkaan edusta mitään tasa-arvoa, vaan yksilönvapauden murskaamista ylhäältä määritellyn ihanteen saavuttamiseksi. Nykyinen systeemi luotiin tukemaan poliitikkojen ihannetta heteropariskunnan muodostamasta ydinperheestä, eivätkä ne itseään edistyksellisiksi liberaaleiksi kuvittelevat perhevapaauudistuksen kannattajat ole todellakaan purkamassa tätä järjestelmää, vaan vain muuttamassa niitä vahvistamaan omia ihanteitaan. Vapausaatteen kannattajana en voi hyväksyä sitä, että tasa-arvon käsitteen väärin ymmärtäneet keskushallintofetisistit käyvät sotaan perheiden sisäistä autonomiaa vastaan pakottaakseen meidät vapaat aikuiset suomalaiset oman ideologiansa mannekiineiksi.

http://www.hs.fi/paivanlehti/07102016/a1475724211284
http://www.msmt.cz/file/39129/download
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://wpsei.utu.fi/wp-content/uploads/2016/04/WPSEI9.pdf
http://www.slideshare.net/titaresearch/erola-karhula-kilpijakonen-home-sweet-home-longterm-educational-outcomes-of-childcare-arrangements-in-finland
http://www.oph.fi/download/176638_vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf
http://heckmanequation.org/content/resource/case-investing-disadvantaged-young-children
http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP3_D3_2_Professional_Development_and_its_Impact_on_Children.pdf
http://193.61.4.225/web-files/our-staff/academic/edward-melhuish/documents/2.RB351_-_Influences_on_students__social-behavioural_development_at_age_16_Brief.pdf
http://eppe.ioe.ac.uk/eppe/eppepdfs/RBTec1223sept0412.pdf
https://businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-math-science-reading-skills-2016-12?r=US&IR=T&IR=T
http://www.kela.fi/documents/10180/0/Koti_ja_perhe_esite_Kela.pdf/dd7579da-aff7-4689-87f5-862fb15742bd
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/li-andersson-mtv-n-kolumnissa-aktiivimalli-rankaisee-tyottomia-ihmisia-ei-voi-kohdella-miten-vain/6718794#gs.Ov40pFw
https://demokraatti.fi/todella-julmaa-ja-kylmaa-rinteen-viesti-tyottomille-sdp-tulee-muuttamaan-aktiivimallin/
https://www.verkkouutiset.fi/vihreat-haluaa-kumota-aktiivimallin-paastessaan-hallitukseen/
https://yle.fi/uutiset/3-10071991
https://m.iltalehti.fi/politiikka/201802122200737630_pi.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7240293/3-26042016-AP-EN.pdf/

]]>
1 http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251158-uusvanha-perhevapaauudistus#comments Kotihoidontuki Perhepolitiikka Perhevapaauudistus Tasa-arvo Varhaiskasvatus Tue, 20 Feb 2018 06:00:00 +0000 Tere Sammallahti http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251158-uusvanha-perhevapaauudistus
Uusi Tasa-arvosanomat on ilmestynyt http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251018-uusi-tasa-arvosanomat-on-ilmestynyt <p>Ilmainen Tasa-arvosanomat on luettavissa osoitteessa:</p><p><a href="http://www.issuu.com/staatus" title="www.issuu.com/staatus">www.issuu.com/staatus</a></p><p>Se on lehden kolmas numero</p><p>Lehden kaikki artikkelit on lueteltu seuraavassa:</p><p>Tasa-arvosanomat&nbsp;&nbsp; numero 1/2018<br />1. Onko naisen euro 76 senttiä, niin kuin YLE uutisoi?</p><p>2. Naisvalitus - ovatko miehet yleisesti sellaisia kuin naisvalittajat väittävät?</p><p>Numero 2/2017<br />1. Tuottavuuden vaikutus ansiotason muodostukseen</p><p>Numero 1/2017<br />1. Sukupuolten palkkaero on naisten hyväksi</p><p>2. Paljonko on naisen euro, kun otamme huomioon eron miesten ja naisten kvantitatiivisessa tuottavuudessa?</p><p>3. Ovatko sairaanhoitajat palkkakuilussa insinööreihin verrattuna?</p><p>Toivon antoisia lukuhetkiä tutkitun tasa-arvotiedon seurassa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ilmainen Tasa-arvosanomat on luettavissa osoitteessa:

www.issuu.com/staatus

Se on lehden kolmas numero

Lehden kaikki artikkelit on lueteltu seuraavassa:

Tasa-arvosanomat   numero 1/2018
1. Onko naisen euro 76 senttiä, niin kuin YLE uutisoi?

2. Naisvalitus - ovatko miehet yleisesti sellaisia kuin naisvalittajat väittävät?

Numero 2/2017
1. Tuottavuuden vaikutus ansiotason muodostukseen

Numero 1/2017
1. Sukupuolten palkkaero on naisten hyväksi

2. Paljonko on naisen euro, kun otamme huomioon eron miesten ja naisten kvantitatiivisessa tuottavuudessa?

3. Ovatko sairaanhoitajat palkkakuilussa insinööreihin verrattuna?

Toivon antoisia lukuhetkiä tutkitun tasa-arvotiedon seurassa!

]]>
0 http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251018-uusi-tasa-arvosanomat-on-ilmestynyt#comments Palkkaero Palkkatasa-arvo Tasa-arvo Fri, 16 Feb 2018 12:27:32 +0000 Pauli Sumanen http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251018-uusi-tasa-arvosanomat-on-ilmestynyt
Pohjoismaissa paine poikien ympärileikkausten kieltämiseksi kasvaa http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250868-pohjoismaissa-paine-poikien-ymparileikkausten-kieltamiseksi-kasvaa <p>Viime viikolla viiden puolueen edustajat tekivät Islannissa <a href="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802112200735884_ul.shtml">lakialoitteen</a>, jolla poikien rituaalisilvonta - ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettäisiin. Tanskassa puolestaan reilu vuosi sitten lääkärit <a href="http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-considering-banning-circumcision-for-children-under-18s-a7459291.html">suosittelivat</a>, ettei alle 18-vuotiaita ympärileikattaisi ilman lääketieteellisiä syitä. On surullista kuinka yhä tänäkin päivänä oikeus fyysiseen koskemattomuuteen voi kytkeytyä siihen, millaisilla genitaaleilla varustettuna lapsi on sattunut syntymään.&nbsp;</p><p>On absurdia, että yhteiskunnassa jossa lapsiin kohdistettuun väkivaltaan suhtaudutaan muuten tiukasti, edes keskustellaan siitä, että kuinka rituaalisilvontaan pitää suhtautua. Sivistyneessä yhteiskunnassa lapset on suojattava väkivallalta riippumatta siitä, että onko sen harjoittamisen syy uskonnossa, tai vaikkapa päihde- ja mielenterveysongelmissa. Jos lapset eivät tältä osin nauti täyttä suojaa, kyse on siitä, ettei heille turvata edes perusihmisoikeuksia. Onneksi useampi kuin kolme neljästä suomalaisesta ymmärtää yskän ja vastustaa poikien ympärileikkauksia uskonnollisten syiden varjolla. Myös perustuslakimme turvaa kaikille oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen.</p><p>Kyse ei ole myöskään harmittomasta traditiosta, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa noin<a href="http://www.mensstudies.com/content/b64n267w47m333x0/?p=f5a56aa46f844196a91cf1eb7fbd8fe7&amp;pi=5" target="_blank">&nbsp;1 %</a>&nbsp;imeväisikäisten kuolintapauksista johtuu ympärileikkauksista. Jokunen vuosi sitten ruumiita tuli satakunta vuosittain, mutta siihen päälle on laskettava jokaista kuollutta kohden suuri joukko heitä, jotka olisivat kuolleet ilman modernia lääketiedettä ja/tai kärsivät pysyvistä vakavista haitoista - alkaen penisamputaatioista. Jotkut vetoavat pienemmän pahan periaatteeseen -&nbsp;&nbsp;silvonnan haittoja tulee minimoida, koska lapsia silvottaisiin, vaikka se olisi kiellettyä. Tosiasia on kuitenkin se, ettei väkivalta ja yksilön oikeuksien loukkaaminen sillä vähene, vaikka sen ammattilaiset hoitaisivatkin valvotusti ja ruumiita sekä vakavia vammoja tulisi vähemmän.&nbsp;&nbsp;Olisi hauska tietää, että suhtautuvatko he samalla ymmärryksellä myös muihin ihmisoikeusloukkauksiin ja väkivaltarikoksiin? Perheväkivaltaa on joka tapauksessa, vaikka se on iät ja ajat sitten kielletty, joten eikö olisi aiheellista parantaa perheväkivallan harjoittamisen olosuhteita?&nbsp;</p><p>Lasten ympärileikkauksessa ei ole kyse yksilön valinnasta, joka koskee vain häntä itseään, vaan siitä, että vanhemmat&nbsp;<strong><em>vahingoittavat lastaan&nbsp;</em></strong>sen takia, että heidän kulttuurinsa/uskontonsa/aatteensa sitä vaatii. Kyse on vanhempien vakaumuksesta, jonka takia lapsi saa kärsiä.</p><p>Uskonnoilla ei voi eikä saa olla erityisasemaa suhteessa muihin aatteisiin ja jos hyväksymme sen, että vanhemmat saavat tällä tavalla merkitä lapsensa uskontonsa vaatimalla tavalla, niin miksi ei olisi hyväksyttävää vaikkapa sekin, että vanhemmat merkitsevät lapsensa vaikkapa aatteensa mukaisella polttomerkillä? Paikallispuudutuksessa ammattilaisen tekemänä operaatio on verrattain vaaraton ja kivuton. Polttomerkki, tai tatuointi olisi myös pysyvien vammojen ja kuolemanriskien kannalta vaarattomampaakin. Jokainen tervejärkinen ymmärtää, ettei se olisi kuitenkaan oikein. Jostain syystä logiikalla heitetään kuitenkin kuikkaa, kun oppirakennelman taustalla on olettama jumalallisesta oikeutuksesta. Uskovalle se on tietysti luonnollisesta, mutta sekulaarin valtion ei pidä antaa aatteille erityiskohtelua, vaikka niiden auktoriteetit vetoaisvatkin poliittisen vakaumuksen sijaan jumalliseen oikeutukseen.</p><p>Kulttuuriset traditiot eivät saa nauttia erityistä suojaa.&nbsp;Jos kulttuuri ei kykene mukautumaan yleisiin ihmisoikeuksiin, ei sellaista tule ikävöidä. Jos kulttuurisen jatkuvuuden vaarantuminen on aiheellinen huoli, jonka takia barbaarista käytäntöä tulee jatkaa, niin eikö härskisti kärjistäen voisi sanoa, että kunniaväkivalta, tai suomalainen perheväkivalta ovat kulttuurien ominaispiirteitä, joiden vaarantuminen uhkaa kulttuurista jatkuvuutta? Ei.&nbsp; Se että jotain on harjoitettu ennen, ei kerro siitä, kuinka meidän tulee toimia tulevaisuudessa. Vallitsevasta olotilasta ei voi päätellä sitä, kuinka asioiden tulee olla. Perustelut puolesta ja vastaan on haettava toisaalta. Värkkinsä ehtii silvotuttamaan siinä vaiheessa, kun ihminen voi aidosti muodostaa oman mielipiteensä asiasta. &nbsp;</p><p>Kulttuurisen jatkuvuuden ohella ympärileikkausten kieltäminen on yritetty tehdä uskonnonvapauskysymykseksi. Se on lähes absurdia, sillä ympärileikkauksessa on kyse siitä, että alaikäinen lapsi silvotaan vanhempiensa uskonnon/kulttuurin määräämällä tavalla. Anteeksi vain, mutta nimenomaan leikkausten salliminen on uskonnonvapausongelma. Ei lapsi voi vielä päättää omista asioistaan, eikä vanhemmille tule antaa oikeutta vammauttaa lapsensa sillä perusteella, että mikä on&nbsp;<em>heidän käsityksensä&nbsp;</em>uskontonsa vaatimuksista.</p><p>Jotkut ovat puolustelleet ympärileikkauksia lääketieteellisillä perusteilla. On totta, että toisinaan kyseinen operaatio on tarpeellinen ja hyödyllinen. On myös totta, että monet lapsille tehtävistä lääketieteellisistä operaatioista voivat olla haitallisia, tai jopa tappavia. &nbsp;Antibioottikuurista voi olla suurta haittaa, pienikin leikkaus voi tappaa. Näillä perusteilla ei kuitenkaan voida tukea vaatimusta ympärileikkausten laillistamiseksi. Niin Yhdysvalloissa kuin&nbsp;<a href="http://www.laakariliitto.fi/uutiset/tiedote.html?opcode=show/news_id=1131/news_db=web_sll2005/type=2" target="_blank">Suomessakin</a>&nbsp;lääkäriliitot ovat todenneet, että yleisellä tasolla leikkaukset ovat tarpeettomia ja haitallisia. &nbsp;Niitä ei siis voida verrata antibioottikuureihin, tai lapsille tehtäviin muihin leikkauksiin, jotka oletusarvoisesti ovat hoitavia. Kyse on aivan eri asioista. Hoito, jolla voi olla haittoja vs. yleisesti aiheeton ja usein haitallinen silvonta, jolla voi olla positiivisia seurauksia.</p><p>Kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta.&nbsp;&nbsp;Kyse on yhteiskuntamme periaatteista ja perusihmisoikeuksista, joiden osalta ei saa tehdä kompromisseja suvaitsevaisuuden ja hurskastelevan selkärangattomuuden varjolla. Kyse on siitä, että&nbsp;<strong><em>kolmansilta osapuolilta&nbsp;</em></strong>viedään yhteiskunnan siunauksella oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja ympärileikkauksen tapauksessa myös loukataan uskonnonvapautta ja vahingoitetaan sellaisia ihmisiä, joiden tulisi nauttia suurinta mahdollisinta suojelua ympäröivän yhteiskunnan toimesta.</p><p>Samalla viaton osapuoli asetetaan yhteiskunnan tuella huonompaan asemaan perusoikeuksien osalta vain vanhempiensa kulttuurisen taustan takia. Tällainen lähestyy jo institutionalisoitua rasismia.&nbsp;Todellinen liberaali yhteiskunta ei voi suvaita ympärileikkauksia (tai muutakaan vastaavaa barbariaa) &quot;suvaitsevaisuuden&quot;, &quot;uskonnonvapauden&quot;, tai &quot;pienemmän pahan&quot; verukkeilla. Ne eivät ole mitään muuta kuin kauniita kiertoilmauksia kulttuurirelativismille, halulle katsoa muualle, kun heikompia sorretaan ja ryhdittömyydelle puuttua väkivaltaan, kun sitä harjoitetaan.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com">vpleivo@gmail.com</a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank">Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank">Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime viikolla viiden puolueen edustajat tekivät Islannissa lakialoitteen, jolla poikien rituaalisilvonta - ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettäisiin. Tanskassa puolestaan reilu vuosi sitten lääkärit suosittelivat, ettei alle 18-vuotiaita ympärileikattaisi ilman lääketieteellisiä syitä. On surullista kuinka yhä tänäkin päivänä oikeus fyysiseen koskemattomuuteen voi kytkeytyä siihen, millaisilla genitaaleilla varustettuna lapsi on sattunut syntymään. 

On absurdia, että yhteiskunnassa jossa lapsiin kohdistettuun väkivaltaan suhtaudutaan muuten tiukasti, edes keskustellaan siitä, että kuinka rituaalisilvontaan pitää suhtautua. Sivistyneessä yhteiskunnassa lapset on suojattava väkivallalta riippumatta siitä, että onko sen harjoittamisen syy uskonnossa, tai vaikkapa päihde- ja mielenterveysongelmissa. Jos lapset eivät tältä osin nauti täyttä suojaa, kyse on siitä, ettei heille turvata edes perusihmisoikeuksia. Onneksi useampi kuin kolme neljästä suomalaisesta ymmärtää yskän ja vastustaa poikien ympärileikkauksia uskonnollisten syiden varjolla. Myös perustuslakimme turvaa kaikille oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Kyse ei ole myöskään harmittomasta traditiosta, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 1 % imeväisikäisten kuolintapauksista johtuu ympärileikkauksista. Jokunen vuosi sitten ruumiita tuli satakunta vuosittain, mutta siihen päälle on laskettava jokaista kuollutta kohden suuri joukko heitä, jotka olisivat kuolleet ilman modernia lääketiedettä ja/tai kärsivät pysyvistä vakavista haitoista - alkaen penisamputaatioista. Jotkut vetoavat pienemmän pahan periaatteeseen -  silvonnan haittoja tulee minimoida, koska lapsia silvottaisiin, vaikka se olisi kiellettyä. Tosiasia on kuitenkin se, ettei väkivalta ja yksilön oikeuksien loukkaaminen sillä vähene, vaikka sen ammattilaiset hoitaisivatkin valvotusti ja ruumiita sekä vakavia vammoja tulisi vähemmän.  Olisi hauska tietää, että suhtautuvatko he samalla ymmärryksellä myös muihin ihmisoikeusloukkauksiin ja väkivaltarikoksiin? Perheväkivaltaa on joka tapauksessa, vaikka se on iät ja ajat sitten kielletty, joten eikö olisi aiheellista parantaa perheväkivallan harjoittamisen olosuhteita? 

Lasten ympärileikkauksessa ei ole kyse yksilön valinnasta, joka koskee vain häntä itseään, vaan siitä, että vanhemmat vahingoittavat lastaan sen takia, että heidän kulttuurinsa/uskontonsa/aatteensa sitä vaatii. Kyse on vanhempien vakaumuksesta, jonka takia lapsi saa kärsiä.

Uskonnoilla ei voi eikä saa olla erityisasemaa suhteessa muihin aatteisiin ja jos hyväksymme sen, että vanhemmat saavat tällä tavalla merkitä lapsensa uskontonsa vaatimalla tavalla, niin miksi ei olisi hyväksyttävää vaikkapa sekin, että vanhemmat merkitsevät lapsensa vaikkapa aatteensa mukaisella polttomerkillä? Paikallispuudutuksessa ammattilaisen tekemänä operaatio on verrattain vaaraton ja kivuton. Polttomerkki, tai tatuointi olisi myös pysyvien vammojen ja kuolemanriskien kannalta vaarattomampaakin. Jokainen tervejärkinen ymmärtää, ettei se olisi kuitenkaan oikein. Jostain syystä logiikalla heitetään kuitenkin kuikkaa, kun oppirakennelman taustalla on olettama jumalallisesta oikeutuksesta. Uskovalle se on tietysti luonnollisesta, mutta sekulaarin valtion ei pidä antaa aatteille erityiskohtelua, vaikka niiden auktoriteetit vetoaisvatkin poliittisen vakaumuksen sijaan jumalliseen oikeutukseen.

Kulttuuriset traditiot eivät saa nauttia erityistä suojaa. Jos kulttuuri ei kykene mukautumaan yleisiin ihmisoikeuksiin, ei sellaista tule ikävöidä. Jos kulttuurisen jatkuvuuden vaarantuminen on aiheellinen huoli, jonka takia barbaarista käytäntöä tulee jatkaa, niin eikö härskisti kärjistäen voisi sanoa, että kunniaväkivalta, tai suomalainen perheväkivalta ovat kulttuurien ominaispiirteitä, joiden vaarantuminen uhkaa kulttuurista jatkuvuutta? Ei.  Se että jotain on harjoitettu ennen, ei kerro siitä, kuinka meidän tulee toimia tulevaisuudessa. Vallitsevasta olotilasta ei voi päätellä sitä, kuinka asioiden tulee olla. Perustelut puolesta ja vastaan on haettava toisaalta. Värkkinsä ehtii silvotuttamaan siinä vaiheessa, kun ihminen voi aidosti muodostaa oman mielipiteensä asiasta.  

Kulttuurisen jatkuvuuden ohella ympärileikkausten kieltäminen on yritetty tehdä uskonnonvapauskysymykseksi. Se on lähes absurdia, sillä ympärileikkauksessa on kyse siitä, että alaikäinen lapsi silvotaan vanhempiensa uskonnon/kulttuurin määräämällä tavalla. Anteeksi vain, mutta nimenomaan leikkausten salliminen on uskonnonvapausongelma. Ei lapsi voi vielä päättää omista asioistaan, eikä vanhemmille tule antaa oikeutta vammauttaa lapsensa sillä perusteella, että mikä on heidän käsityksensä uskontonsa vaatimuksista.

Jotkut ovat puolustelleet ympärileikkauksia lääketieteellisillä perusteilla. On totta, että toisinaan kyseinen operaatio on tarpeellinen ja hyödyllinen. On myös totta, että monet lapsille tehtävistä lääketieteellisistä operaatioista voivat olla haitallisia, tai jopa tappavia.  Antibioottikuurista voi olla suurta haittaa, pienikin leikkaus voi tappaa. Näillä perusteilla ei kuitenkaan voida tukea vaatimusta ympärileikkausten laillistamiseksi. Niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin lääkäriliitot ovat todenneet, että yleisellä tasolla leikkaukset ovat tarpeettomia ja haitallisia.  Niitä ei siis voida verrata antibioottikuureihin, tai lapsille tehtäviin muihin leikkauksiin, jotka oletusarvoisesti ovat hoitavia. Kyse on aivan eri asioista. Hoito, jolla voi olla haittoja vs. yleisesti aiheeton ja usein haitallinen silvonta, jolla voi olla positiivisia seurauksia.

Kyse on äärimmäisen tärkeästä asiasta.  Kyse on yhteiskuntamme periaatteista ja perusihmisoikeuksista, joiden osalta ei saa tehdä kompromisseja suvaitsevaisuuden ja hurskastelevan selkärangattomuuden varjolla. Kyse on siitä, että kolmansilta osapuolilta viedään yhteiskunnan siunauksella oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja ympärileikkauksen tapauksessa myös loukataan uskonnonvapautta ja vahingoitetaan sellaisia ihmisiä, joiden tulisi nauttia suurinta mahdollisinta suojelua ympäröivän yhteiskunnan toimesta.

Samalla viaton osapuoli asetetaan yhteiskunnan tuella huonompaan asemaan perusoikeuksien osalta vain vanhempiensa kulttuurisen taustan takia. Tällainen lähestyy jo institutionalisoitua rasismia. Todellinen liberaali yhteiskunta ei voi suvaita ympärileikkauksia (tai muutakaan vastaavaa barbariaa) "suvaitsevaisuuden", "uskonnonvapauden", tai "pienemmän pahan" verukkeilla. Ne eivät ole mitään muuta kuin kauniita kiertoilmauksia kulttuurirelativismille, halulle katsoa muualle, kun heikompia sorretaan ja ryhdittömyydelle puuttua väkivaltaan, kun sitä harjoitetaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

 

 

 

 

]]>
5 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250868-pohjoismaissa-paine-poikien-ymparileikkausten-kieltamiseksi-kasvaa#comments Ihmisoikeudet Islanti Tanska Tasa-arvo Ympärileikkaukset Tue, 13 Feb 2018 04:30:50 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250868-pohjoismaissa-paine-poikien-ymparileikkausten-kieltamiseksi-kasvaa
Sekä työ että perhe - jokanaisen oikeus  http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250823-seka-tyo-etta-perhe-jokanaisen-oikeus <p>Perhevapaauudistus on yksi tämän hallituksen suurimmista tasa-arvouudistuksista. Me Kokoomuksen eduskuntaryhmässä emme &nbsp;missään nimessä halua pysäyttää uudistusta. Keskustan eduskuntaryhmän mukaan uudistus pitäisi jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Perheministeripuolueen kannanotto perhevapaauudistuksen perumisesta on kova isku uudistusta odottaville suomalaisille perheille.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Perhemyönteistä politiikkaa olisi viedä erittäin laajaa kannatusta nauttiva uudistus maaliin. Täytyy pitää mielessä ne tärkeät syyt, jonka vuoksi koko uudistusta tehdään. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna alhaisella tasolla ja perhevapaat jakautuvat selvästi epätasa-arvoisemmin. Meidän on kannustettava äitejä töihin ja isiä jäämään kotiin. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet.</p><p>&nbsp;</p><p>Perhevapaauudistuksessa on kyse ennen kaikkea tasa-arvosta, työllisyydestä ja perheiden sekä lasten edusta. Uudistuksen tavoitteet ovat hyvät ja saavutettavissa. Hallitus on asettanut uudistukselle selkeät reunahehdot, joiden puitteissa se voidaan toteuttaa. Hallituksella ei ole varaa kaataa näin merkittävää uudistusta.</p><p>&nbsp;</p><p>Perhevapaiden uudistamisen lisäksi tarvitaan perhe-elämän rooleihin liittyvää asennemuutosta. Sitä ei synny, ellei tehdä aidosti uudistavaa ja tasa-arvoon ohjaavaa politiikkaa. Keskustan ja perheministerin halu viivyttää perhevapaauudistusta seuraavalle hallituskaudelle ei voi hyväksyä eikö mitenkään ymmärtää.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) perjantaina ilmoitti perhevapaauudistuksen kaatamisesta, nousi keskusteluun hurjiakin väitteitä neuvotellun mallin vaikutuksista. On olennaista muistuttaa, ettei neuvotteluissa oltu vielä päästy siihen saakka, että pöydällä olisi ollut yksi lopullinen malli.&nbsp;Työn on siis vielä kesken.</p><p><br />On totta, että hallituksen uudistukselle asettama raami on tiukka, mutta mahdottomaksi sitä ei voi väittää. Uskon, että vaikutuksiltaan hyvä malli on saavutettavissa vielä tällä hallituskaudella. Suomalaiset perheet ansaitsevat tasa-arvoa, työtä ja lapset pääsyä varhaiskasvatukseen. Tätä meidän on nyt yhdessä edistettävä, kuten hallitus syksyllä yhdessä sopi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Perheministerin nimitystä pidin koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. Olisi perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus peruuttaisi perhevapaauudistuksen tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava. Työn kesken jättäminen ei ole vaihtoehto<strong>.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>On toivoa antavaa, että hallituspuolueista on tullut merkittäviä puheenvuoroja, jotka antavat ymmärtää halua &nbsp;löytyvän jatkaa uudistustyötä. Valtiovarainministeri Petteri Orpon lupaus puolueiden puheenjohtajien trion &rdquo;perhepalaverista&rdquo; on viisas ja vastuullinen tapa hakea jumissa olevalle uudistukselle loppukiriin vauhtia.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sari Sarkomaa</p><p>Kansanedustaja</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perhevapaauudistus on yksi tämän hallituksen suurimmista tasa-arvouudistuksista. Me Kokoomuksen eduskuntaryhmässä emme  missään nimessä halua pysäyttää uudistusta. Keskustan eduskuntaryhmän mukaan uudistus pitäisi jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Perheministeripuolueen kannanotto perhevapaauudistuksen perumisesta on kova isku uudistusta odottaville suomalaisille perheille. 

 

Perhemyönteistä politiikkaa olisi viedä erittäin laajaa kannatusta nauttiva uudistus maaliin. Täytyy pitää mielessä ne tärkeät syyt, jonka vuoksi koko uudistusta tehdään. Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna alhaisella tasolla ja perhevapaat jakautuvat selvästi epätasa-arvoisemmin. Meidän on kannustettava äitejä töihin ja isiä jäämään kotiin. Vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit, työelämässä naiset ja miehet.

 

Perhevapaauudistuksessa on kyse ennen kaikkea tasa-arvosta, työllisyydestä ja perheiden sekä lasten edusta. Uudistuksen tavoitteet ovat hyvät ja saavutettavissa. Hallitus on asettanut uudistukselle selkeät reunahehdot, joiden puitteissa se voidaan toteuttaa. Hallituksella ei ole varaa kaataa näin merkittävää uudistusta.

 

Perhevapaiden uudistamisen lisäksi tarvitaan perhe-elämän rooleihin liittyvää asennemuutosta. Sitä ei synny, ellei tehdä aidosti uudistavaa ja tasa-arvoon ohjaavaa politiikkaa. Keskustan ja perheministerin halu viivyttää perhevapaauudistusta seuraavalle hallituskaudelle ei voi hyväksyä eikö mitenkään ymmärtää. 

 

Kun perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) perjantaina ilmoitti perhevapaauudistuksen kaatamisesta, nousi keskusteluun hurjiakin väitteitä neuvotellun mallin vaikutuksista. On olennaista muistuttaa, ettei neuvotteluissa oltu vielä päästy siihen saakka, että pöydällä olisi ollut yksi lopullinen malli. Työn on siis vielä kesken.


On totta, että hallituksen uudistukselle asettama raami on tiukka, mutta mahdottomaksi sitä ei voi väittää. Uskon, että vaikutuksiltaan hyvä malli on saavutettavissa vielä tällä hallituskaudella. Suomalaiset perheet ansaitsevat tasa-arvoa, työtä ja lapset pääsyä varhaiskasvatukseen. Tätä meidän on nyt yhdessä edistettävä, kuten hallitus syksyllä yhdessä sopi. 

 

Perheministerin nimitystä pidin koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. Olisi perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus peruuttaisi perhevapaauudistuksen tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava. Työn kesken jättäminen ei ole vaihtoehto.

 

On toivoa antavaa, että hallituspuolueista on tullut merkittäviä puheenvuoroja, jotka antavat ymmärtää halua  löytyvän jatkaa uudistustyötä. Valtiovarainministeri Petteri Orpon lupaus puolueiden puheenjohtajien trion ”perhepalaverista” on viisas ja vastuullinen tapa hakea jumissa olevalle uudistukselle loppukiriin vauhtia. 

 

 

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

]]>
4 http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250823-seka-tyo-etta-perhe-jokanaisen-oikeus#comments Perhevapaa Perhevapaauudistus Tasa-arvo Mon, 12 Feb 2018 06:58:16 +0000 Sari Sarkomaa http://sarisarkomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250823-seka-tyo-etta-perhe-jokanaisen-oikeus
Siniset on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250131-siniset-on-tasa-arvopuolue-ilman-aarifeminismia <p>Meillä jokaisella on lähipiirissämme vahvoja naisia, jotka ovat vaikuttaneet luonteeseemme ja elämänvalintoihimme. Isoäitini Vilma syntyi Tornion Arpelassa vuonna 1916 Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Hän asui Pohjois-Pohjanmaalla Pellossa ja oli pidetty ja puheliaaksi tunnettu myyjä kyläkaupassa. Saksalaisten polttaessa Lappia Vilma ja hänen vanhin tyttärensä Leena pakenivat evakkoina joksikin aikaa Ruotsiin.</p><p>Tätini Leena muutti suvun ensimmäisenä opiskelemaan korkeakouluun Helsinkiin. Leena halusi nähdä maailmaa ja asui vuosia Israelissa. Hän on tehnyt elämäntyönsä Suomessa opettajana. Äitini Liisa syntyi Ylitornion kunnassa vuonna 1945 itsenäisessä tasavallassa. Pello oli poltettu ja äitini oli pakolainen. Äitini on kuvataiteilija, joka toimi seurakunnassa ja kasvatti kotiäitinä seitsemän lasta. Toinen isoäitini Taimi syntyi vuonna 1923. Taimi toimi perheyrittäjänä Seinäjoella ja useiden yrittäjäyhdistysten aktiivina. Hänen tyttärensä Merja on sairaanhoitaja ja Ulla sairaalan osastonsihteeri.</p><p>Ainutlaatuisia ja unohtumattomia ihmisiä. Haluankin kertoa teille tänään vahvoista suomalaisista naisista. Naisen asemasta Suomessa.</p><p>Sininen tulevaisuus arvostaa pohjoismaista miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Suomi on naisille hyvä maa. Elämme Suomessa, jossa Elisabet Rehn on ollut puolustusministeri, Tarja Halonen presidentti ja Maria Lohela eduskunnan puhemies. Korkeimmat lasikatot on murrettu vahvalla työllä. Suomi on tasa-arvossa maailman kärkeä, mutta edistysaskelia on yhä otettava.</p><p>Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä.</p><p>Haluamme nostaa naisia, mutta emme painaa miehiä. Äärifeminismi näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei enää ole. Siniset eivät kannata minkäänlaisia sukupuolikiintiöitä. Tasa-arvon haasteet tiivistyvät asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen. Miehet ja naiset luovat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan. Vastakkainasettelulle ei ole sijaa. Kummallakin sukupuolella on omat tasavertaisuuteen liittyvät haasteensa.</p><p>Samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tästä ei ole epäselvyyttä. Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin eurooppalaisittain poikkeuksellisen jakaantuneet. Naiset ja miehet hakeutuvat hyvin eri aloille. Ammatillinen eriytyminen vaikuttaa paljon naisten ja miesten palkkaeroihin.</p><p>Asenteet ovat luutuneita. Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen tekijä kertoi ottavansa vastaan vain työtä, josta saa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Miltä tämän miehen puhe tuntuu naisvaltaisilla aloilla työskentelevistä lastenohjaajista, keittäjistä ja sairaanhoitajista? Naisista, jotka tekevät kovaa työtä alle tämän palkkavaatimuksen?</p><p>Sininen tulevaisuus esittää, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain. Nykyinen tietojen puute vaikeuttaa palkkaerojen havaitsemista ja niiden korjaamista.</p><p>Julkisuudessa nousee silloin tällöin keskusteluun kuinka nuoria naisia ei palkata kokoaikaisiin työsuhteisiin, koska pelätään mahdollisen raskauden tuomia kustannuksia. Vanhemmuuden kustannukset ovat jakaantuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, mikä on heikentänyt näiden alojen palkanmaksukykyä. Äitiys on maailman luonnollisimpia ja tärkeimpiä asioita, joten meidän on pystyttävä parempaan. Hallitus toiminut säätämällä 2500 euron kertakorvauksen, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.</p><p>Kolmannes kaikista suomalaisista yrittäjistä on naisia. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä. Naisten yrittäjyysintoon 20&ndash;34-vuotiaina vaikuttavat perheen perustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle. Sininen tulevaisuus esittää, että äitiys- tai vanhempainvapaalle jäävälle naisyrittäjälle maksettaisiin 2500 euron kertakorvaus, jonka voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuviin pakollisiin lakisääteisiin kustannuksiin. Näin siniset edistävät mies- ja naisyrittäjien tasavertaisuutta.</p><p>Seuraavaksi hallitus uudistaa koko perhevapaajärjestelmän. Sinisten vaatimuksesta kotihoidontuki säilyy jatkossakin kolmivuotisena ja perheet voivat itse päättää, miten käyttävät perhevapaansa. Haluamme tukea isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään. Tämä on merkittävä tasa-arvoteko. Muutosta täytyy tapahtua myös yritysten asenteissa, sillä työnantajat eivät usein tunnista isien mahdollisuutta pidempiin korvamerkittyihin isyysvapaisiin.</p><p>Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia on naisia. Hallitus on lisännyt tämän vuoden budjettiin turvakotitoiminnan määrärahoja neljällä miljoonalla eurolla, mutta enemmänkin tarvitaan. Sininen tulevaisuus esittää uutta kahden miljoonan euron tasokorotusta turvakotipaikkojen lisäämiselle. Tärkeää on myös puhua miehiin ja lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, jonka tekijänä on nainen. Rohkaisemme tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumaan avoimesti tästä herkästä aiheesta.</p><p>Opetustyössä toimivat naiset osaavat kyllä tehtävänsä, mutta syytä pohtia päiväkotien, esiopetuksen ja koulun naisvaltaisuuden seurauksia. Suomessa pojat syrjäytyvät selvästi useammin kuin tytöt. Millä keinoin miehiä saataisiin enemmän naisten rinnalle lastenhoitajiksi ja opettajiksi? Onko ainoa avain palkkatason vähittäinen nousu?</p><p>Naisen tulee olla tasavertainen miehen kanssa. Olipa kyseessä työ, koti tai politiikka. Puoluetoiminnassa tasa-arvon täytyy näkyä asenteissa ja teoissa. Naisia kiinnostavat miesten tapaan kaikki politiikan osa-alueet sosiaalikysymyksistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kiinnostus on aina yksilöllistä. Kansanvallan avainkysymyksiä on kuinka saamme kaikki mukaan päätöksentekoon. Puolueet ovat laiminlyöneet nuoret naiset erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa. Mediakaan ei saa täysin puhtaita papereita: naispoliitikkojen ulkonäöstä uutisoidaan, miespoliitikkojen ei.</p><p>Aloitimme taipaleemme toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin. Nyt otamme vahvasti kantaa asioihin, joista meidän odotetaan olevan hiljaa. Olemme haastaneet kaikki eduskuntaryhmät nimeämään keskuudestaan tasa-arvokummin. Sinisten eduskuntaryhmässä tehtävää hoitaa työministeri Jari Lindström.</p><p>Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä. Yhdessä miehinä ja naisina voimme tehdä Suomesta maailman tasa-arvoisimman maan.</p><p>&nbsp;</p><p><em>(Puhe on pidetty Sinisen eduskuntaryhmän Tammikokouksessa Helsingin Säätytalolla 31.1.2018)</em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Meillä jokaisella on lähipiirissämme vahvoja naisia, jotka ovat vaikuttaneet luonteeseemme ja elämänvalintoihimme. Isoäitini Vilma syntyi Tornion Arpelassa vuonna 1916 Venäjän suuriruhtinaskunnassa. Hän asui Pohjois-Pohjanmaalla Pellossa ja oli pidetty ja puheliaaksi tunnettu myyjä kyläkaupassa. Saksalaisten polttaessa Lappia Vilma ja hänen vanhin tyttärensä Leena pakenivat evakkoina joksikin aikaa Ruotsiin.

Tätini Leena muutti suvun ensimmäisenä opiskelemaan korkeakouluun Helsinkiin. Leena halusi nähdä maailmaa ja asui vuosia Israelissa. Hän on tehnyt elämäntyönsä Suomessa opettajana. Äitini Liisa syntyi Ylitornion kunnassa vuonna 1945 itsenäisessä tasavallassa. Pello oli poltettu ja äitini oli pakolainen. Äitini on kuvataiteilija, joka toimi seurakunnassa ja kasvatti kotiäitinä seitsemän lasta. Toinen isoäitini Taimi syntyi vuonna 1923. Taimi toimi perheyrittäjänä Seinäjoella ja useiden yrittäjäyhdistysten aktiivina. Hänen tyttärensä Merja on sairaanhoitaja ja Ulla sairaalan osastonsihteeri.

Ainutlaatuisia ja unohtumattomia ihmisiä. Haluankin kertoa teille tänään vahvoista suomalaisista naisista. Naisen asemasta Suomessa.

Sininen tulevaisuus arvostaa pohjoismaista miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Suomi on naisille hyvä maa. Elämme Suomessa, jossa Elisabet Rehn on ollut puolustusministeri, Tarja Halonen presidentti ja Maria Lohela eduskunnan puhemies. Korkeimmat lasikatot on murrettu vahvalla työllä. Suomi on tasa-arvossa maailman kärkeä, mutta edistysaskelia on yhä otettava.

Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä.

Haluamme nostaa naisia, mutta emme painaa miehiä. Äärifeminismi näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei enää ole. Siniset eivät kannata minkäänlaisia sukupuolikiintiöitä. Tasa-arvon haasteet tiivistyvät asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän tunnistamiseen ja kitkemiseen. Miehet ja naiset luovat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan. Vastakkainasettelulle ei ole sijaa. Kummallakin sukupuolella on omat tasavertaisuuteen liittyvät haasteensa.

Samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tästä ei ole epäselvyyttä. Suomen työmarkkinat ovat kuitenkin eurooppalaisittain poikkeuksellisen jakaantuneet. Naiset ja miehet hakeutuvat hyvin eri aloille. Ammatillinen eriytyminen vaikuttaa paljon naisten ja miesten palkkaeroihin.

Asenteet ovat luutuneita. Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen tekijä kertoi ottavansa vastaan vain työtä, josta saa vähintään 2600 euroa kuukaudessa. Miltä tämän miehen puhe tuntuu naisvaltaisilla aloilla työskentelevistä lastenohjaajista, keittäjistä ja sairaanhoitajista? Naisista, jotka tekevät kovaa työtä alle tämän palkkavaatimuksen?

Sininen tulevaisuus esittää, että yli 250 henkeä työllistävät suuryritykset velvoitetaan julkistamaan tilastotiedot maksetuista palkoista sukupuolittain. Nykyinen tietojen puute vaikeuttaa palkkaerojen havaitsemista ja niiden korjaamista.

Julkisuudessa nousee silloin tällöin keskusteluun kuinka nuoria naisia ei palkata kokoaikaisiin työsuhteisiin, koska pelätään mahdollisen raskauden tuomia kustannuksia. Vanhemmuuden kustannukset ovat jakaantuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, mikä on heikentänyt näiden alojen palkanmaksukykyä. Äitiys on maailman luonnollisimpia ja tärkeimpiä asioita, joten meidän on pystyttävä parempaan. Hallitus toiminut säätämällä 2500 euron kertakorvauksen, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

Kolmannes kaikista suomalaisista yrittäjistä on naisia. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheen perustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle. Sininen tulevaisuus esittää, että äitiys- tai vanhempainvapaalle jäävälle naisyrittäjälle maksettaisiin 2500 euron kertakorvaus, jonka voi käyttää yritystoiminnasta aiheutuviin pakollisiin lakisääteisiin kustannuksiin. Näin siniset edistävät mies- ja naisyrittäjien tasavertaisuutta.

Seuraavaksi hallitus uudistaa koko perhevapaajärjestelmän. Sinisten vaatimuksesta kotihoidontuki säilyy jatkossakin kolmivuotisena ja perheet voivat itse päättää, miten käyttävät perhevapaansa. Haluamme tukea isien vanhemmuutta jopa kaksinkertaistamalla isyysvapaan yli sataan arkipäivään. Tämä on merkittävä tasa-arvoteko. Muutosta täytyy tapahtua myös yritysten asenteissa, sillä työnantajat eivät usein tunnista isien mahdollisuutta pidempiin korvamerkittyihin isyysvapaisiin.

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista noin 70 prosenttia on naisia. Hallitus on lisännyt tämän vuoden budjettiin turvakotitoiminnan määrärahoja neljällä miljoonalla eurolla, mutta enemmänkin tarvitaan. Sininen tulevaisuus esittää uutta kahden miljoonan euron tasokorotusta turvakotipaikkojen lisäämiselle. Tärkeää on myös puhua miehiin ja lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, jonka tekijänä on nainen. Rohkaisemme tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia puhumaan avoimesti tästä herkästä aiheesta.

Opetustyössä toimivat naiset osaavat kyllä tehtävänsä, mutta syytä pohtia päiväkotien, esiopetuksen ja koulun naisvaltaisuuden seurauksia. Suomessa pojat syrjäytyvät selvästi useammin kuin tytöt. Millä keinoin miehiä saataisiin enemmän naisten rinnalle lastenhoitajiksi ja opettajiksi? Onko ainoa avain palkkatason vähittäinen nousu?

Naisen tulee olla tasavertainen miehen kanssa. Olipa kyseessä työ, koti tai politiikka. Puoluetoiminnassa tasa-arvon täytyy näkyä asenteissa ja teoissa. Naisia kiinnostavat miesten tapaan kaikki politiikan osa-alueet sosiaalikysymyksistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kiinnostus on aina yksilöllistä. Kansanvallan avainkysymyksiä on kuinka saamme kaikki mukaan päätöksentekoon. Puolueet ovat laiminlyöneet nuoret naiset erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisessa. Mediakaan ei saa täysin puhtaita papereita: naispoliitikkojen ulkonäöstä uutisoidaan, miespoliitikkojen ei.

Aloitimme taipaleemme toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin. Nyt otamme vahvasti kantaa asioihin, joista meidän odotetaan olevan hiljaa. Olemme haastaneet kaikki eduskuntaryhmät nimeämään keskuudestaan tasa-arvokummin. Sinisten eduskuntaryhmässä tehtävää hoitaa työministeri Jari Lindström.

Sininen tulevaisuus on tasa-arvopuolue ilman äärifeminismiä. Yhdessä miehinä ja naisina voimme tehdä Suomesta maailman tasa-arvoisimman maan.

 

(Puhe on pidetty Sinisen eduskuntaryhmän Tammikokouksessa Helsingin Säätytalolla 31.1.2018)

]]>
0 Miehen ja naisen välinen tasa-arvo Sininen tulevaisuus Tasa-arvo Wed, 31 Jan 2018 11:00:00 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250131-siniset-on-tasa-arvopuolue-ilman-aarifeminismia
Sama työ - eri palkka = tasa-arvoa? http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250097-sama-tyo-eri-palkka-tasa-arvoa <p>YLEn <a href="https://areena.yle.fi/1-4347901">alueuutiset Uudeltamaalta kertoi eilen</a>, että &quot;Helsingin pelastuskoulun rehtori on väläyttänyt naisten pääsykoevaatimusten helpottamista. Pelastuskouluun pyrkivät naishakijat karsiutuvat yleensä voimaa mittaavassa penkkipunnerrustestissä.&quot; Pelastuskoulun rehtori Vaitisen mielestä naisten vaatimuksia voitaisiin helpottaa kymmenellä prosentilla.</p><p>Heti kun ehdotuksesta kuulin niin mieleeni tuli tottakai ajatus, että jos naisten vaatimuksia helpotetaan kymmenellä prosentilla niin varmasti sitten palkkakin suhteutetaan noihin alempiin vaatimuksiin?</p><p>TV:stä ainakin minun tulee välillä seurattua noita kaikenlaisia tositv-ohjelmia. Eräskin sarja on sellainen jossa ainakin välillä pääsee näkemään ambulanssihenkilöstöä työssään. Jostain syystä olen kiinnittänyt huomiotani siihenkin, että kun potilasta kannetaan rappuja alas niin mies menee edellä ja nainen tulee perässä - miksi niin?</p><p>Tasa-arvon nimissä, ja samapalkkaisuus huomioon ottaen, naisen pitäisi joka toinen kerta mennä edellä. Ei voida sanoa, että &quot;tekevät samaa työtä&quot; jos mies joutuu aina tekemään raskaamman homman. No joo: eräässäkin jaksossa muistan naispuolisen ensihoitajan todenneen, että mies kantaa onneksi raskaammat laukut. Todellista tasa-arvoa siis, ja näkyy varmasti palkassa?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> YLEn alueuutiset Uudeltamaalta kertoi eilen, että "Helsingin pelastuskoulun rehtori on väläyttänyt naisten pääsykoevaatimusten helpottamista. Pelastuskouluun pyrkivät naishakijat karsiutuvat yleensä voimaa mittaavassa penkkipunnerrustestissä." Pelastuskoulun rehtori Vaitisen mielestä naisten vaatimuksia voitaisiin helpottaa kymmenellä prosentilla.

Heti kun ehdotuksesta kuulin niin mieleeni tuli tottakai ajatus, että jos naisten vaatimuksia helpotetaan kymmenellä prosentilla niin varmasti sitten palkkakin suhteutetaan noihin alempiin vaatimuksiin?

TV:stä ainakin minun tulee välillä seurattua noita kaikenlaisia tositv-ohjelmia. Eräskin sarja on sellainen jossa ainakin välillä pääsee näkemään ambulanssihenkilöstöä työssään. Jostain syystä olen kiinnittänyt huomiotani siihenkin, että kun potilasta kannetaan rappuja alas niin mies menee edellä ja nainen tulee perässä - miksi niin?

Tasa-arvon nimissä, ja samapalkkaisuus huomioon ottaen, naisen pitäisi joka toinen kerta mennä edellä. Ei voida sanoa, että "tekevät samaa työtä" jos mies joutuu aina tekemään raskaamman homman. No joo: eräässäkin jaksossa muistan naispuolisen ensihoitajan todenneen, että mies kantaa onneksi raskaammat laukut. Todellista tasa-arvoa siis, ja näkyy varmasti palkassa?

]]>
14 http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250097-sama-tyo-eri-palkka-tasa-arvoa#comments Samapalkkaisuus Tasa-arvo Tue, 30 Jan 2018 10:44:50 +0000 Juhani Vehmaskangas http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250097-sama-tyo-eri-palkka-tasa-arvoa
Maskuliinisuus tarvitsee tilaa http://sabinasipil.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250079-maskuliinisuus-tarvitsee-tilaa <p>&nbsp;</p><p>Katselen sinua, miestäni. Riisut työtakin porstuaan. Tuoksut työlle. Nyt on levon ja päiväkahvin paikka.</p><p>Miehen logiikka on johdonmukainen. Sopiva palikka toisen perään, sopimattomat nöyrän harkinnan jälkeen romuihin. Tarvitset tilaa pohtia, mikä on palikoiden merkitys. Hetken kuluttua olet taas järkähtämätön. Sitten tulen ja testaan logiikkasi. Synnytän myrskytuulen, joka joko purkaa rakentamasi tai paljastaa synergiamme uuden tason. Riitamme päättyy sänkyyn.</p><p>Opiskelen miehen kieltä poikani kautta. Yhdessä olette johdonmukaiset. Pojan kasvatuksesi on pakahduttavan suoraviivaista. Olette samaa maata. Haluatte hallita liikkeenne, koetella voimianne, haastaa itsenne, käyttää työkaluja, puhua asioista suoraan ilman sosiaalisia pelejä.&nbsp; Näyttää tuovan miehen elämään merkityksen kulkea ympäriinsä etsimässä raskaimmat kivet, jotka jaksaa kantaa. Erityisesti miehen on kohdattava oma voimansa, joka meissä kaikissa kykenee hajoittamaan tai rakentamaan.</p><p>Naiseuskaan ei ole helppoa tänä päivänä, sillä feminiinisyyden ilmaisu kokee suuria muutoksia kuten maskuliinisuudenkin. Naisen ennen niin sosiaalinen rooli kylä- ja naisyhteisössä supistuu ajassamme ydinperheeksi, työpaikaksi ja harrastuksiksi - miltei fyysiseksi vankilaksi. Moni nainenkin on hyvin yksinäinen tänä päivänä. Jos ennen oli mahdollista jättää lapset yhteisön valvovien silmien alle ja irrottautua äidin roolista, niin tämän päivän yksinäisen äidin arjen lääkkeet ovat oma aktiivisuus, luovuus ja hyvä kumppani. Suomeksi sanottuna mies saa paskaa niskaansa ainakin siihen aikaan kuukaudesta jos vaimo kaipaa tukea tehdä käytännön ratkaisuja. Me naiset etsimme uutta merkityksen kokemusta ammattitaidostamme, henkisyydestä, elämäntavoitteistamme. Naiseuden kokemus myös uhkaa tukehtua kaupallisuuteen ja vertailuun. Luojalle kiitos miehestä, joka jaksaa lähestyä vaimoa joka saattaa pelätä ettei kelpaa, miestä joka potkaisee naisen ulos etsimään itseään jääden lapset kainalossa kotiovelle, miestä joka tekee työtä perheensä eteen kuten miehet ovat aina tehneet.</p><p>Media käsittelee naisasiaa lisääntyvissä määrin postmodernin feminismin silmin ja voi vain ihmetellä miksi näin on, kun tutkimustulokset valinnoista selittävät palkkaerot ja sosiaalisen kanssakäymisen ilmiöt ja ongelmat ovat yhä samat, joihin joko tarvitsee kaksi tangoamaan tai voi luokitella marginaalin rikollisuudeksi. Soisi jokaisen postmodernin feministinkin erottelevan, &nbsp;millaista mieskuvaa vastaan nyt oikein työskennellään, ettei tässä lähdetä rakastamaan renttuja oikein kollektiivisella tasolla. Meidän on yhteiskunnassa alettava erottelemaan nämä kaksi ilmiötä toisistaan; kasvatammeko kokonaisia poikien sukupolvia luulemaan että heidän tulee väistää haasteita, naista ja kommunikaatiota alistajakuvaa peläten ja tyttöjen sukupolvia tarkkailemaan piilomerkityksiä ja varomaan suoraa puhetta, reilua kilpailua? Mitä tarkoittanee suomalainen sananvapaus, kilpailukyky ja yksinäisyyden kokemus tulevaisuudessa?</p><p>Mikään ei ole vaarallisempaa kuin nurkkaan ajettu mies. Pidetään siis poikiemme puolta koulumaailmassa ja syrjäytymistä ehkäisevässä työssä kannustaen nuoria miehiä elämän merkityksellisyyteen ja vastuunkantoon elämistään. Postmodernin feminismin ei saa antaa olla naisten ainoa ääni ja haastankin naiset ääneen maailmanlaajuisen, kestävän feminismin puolesta sekä äidit ja isät avaamaan sukupuolten kommunikaation erityispiirteitä lastemme, työelämän ja asiaan keskittyvän yhteiskunnan puolesta. Rakentavan maskuliinisuuden puolesta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Katselen sinua, miestäni. Riisut työtakin porstuaan. Tuoksut työlle. Nyt on levon ja päiväkahvin paikka.

Miehen logiikka on johdonmukainen. Sopiva palikka toisen perään, sopimattomat nöyrän harkinnan jälkeen romuihin. Tarvitset tilaa pohtia, mikä on palikoiden merkitys. Hetken kuluttua olet taas järkähtämätön. Sitten tulen ja testaan logiikkasi. Synnytän myrskytuulen, joka joko purkaa rakentamasi tai paljastaa synergiamme uuden tason. Riitamme päättyy sänkyyn.

Opiskelen miehen kieltä poikani kautta. Yhdessä olette johdonmukaiset. Pojan kasvatuksesi on pakahduttavan suoraviivaista. Olette samaa maata. Haluatte hallita liikkeenne, koetella voimianne, haastaa itsenne, käyttää työkaluja, puhua asioista suoraan ilman sosiaalisia pelejä.  Näyttää tuovan miehen elämään merkityksen kulkea ympäriinsä etsimässä raskaimmat kivet, jotka jaksaa kantaa. Erityisesti miehen on kohdattava oma voimansa, joka meissä kaikissa kykenee hajoittamaan tai rakentamaan.

Naiseuskaan ei ole helppoa tänä päivänä, sillä feminiinisyyden ilmaisu kokee suuria muutoksia kuten maskuliinisuudenkin. Naisen ennen niin sosiaalinen rooli kylä- ja naisyhteisössä supistuu ajassamme ydinperheeksi, työpaikaksi ja harrastuksiksi - miltei fyysiseksi vankilaksi. Moni nainenkin on hyvin yksinäinen tänä päivänä. Jos ennen oli mahdollista jättää lapset yhteisön valvovien silmien alle ja irrottautua äidin roolista, niin tämän päivän yksinäisen äidin arjen lääkkeet ovat oma aktiivisuus, luovuus ja hyvä kumppani. Suomeksi sanottuna mies saa paskaa niskaansa ainakin siihen aikaan kuukaudesta jos vaimo kaipaa tukea tehdä käytännön ratkaisuja. Me naiset etsimme uutta merkityksen kokemusta ammattitaidostamme, henkisyydestä, elämäntavoitteistamme. Naiseuden kokemus myös uhkaa tukehtua kaupallisuuteen ja vertailuun. Luojalle kiitos miehestä, joka jaksaa lähestyä vaimoa joka saattaa pelätä ettei kelpaa, miestä joka potkaisee naisen ulos etsimään itseään jääden lapset kainalossa kotiovelle, miestä joka tekee työtä perheensä eteen kuten miehet ovat aina tehneet.

Media käsittelee naisasiaa lisääntyvissä määrin postmodernin feminismin silmin ja voi vain ihmetellä miksi näin on, kun tutkimustulokset valinnoista selittävät palkkaerot ja sosiaalisen kanssakäymisen ilmiöt ja ongelmat ovat yhä samat, joihin joko tarvitsee kaksi tangoamaan tai voi luokitella marginaalin rikollisuudeksi. Soisi jokaisen postmodernin feministinkin erottelevan,  millaista mieskuvaa vastaan nyt oikein työskennellään, ettei tässä lähdetä rakastamaan renttuja oikein kollektiivisella tasolla. Meidän on yhteiskunnassa alettava erottelemaan nämä kaksi ilmiötä toisistaan; kasvatammeko kokonaisia poikien sukupolvia luulemaan että heidän tulee väistää haasteita, naista ja kommunikaatiota alistajakuvaa peläten ja tyttöjen sukupolvia tarkkailemaan piilomerkityksiä ja varomaan suoraa puhetta, reilua kilpailua? Mitä tarkoittanee suomalainen sananvapaus, kilpailukyky ja yksinäisyyden kokemus tulevaisuudessa?

Mikään ei ole vaarallisempaa kuin nurkkaan ajettu mies. Pidetään siis poikiemme puolta koulumaailmassa ja syrjäytymistä ehkäisevässä työssä kannustaen nuoria miehiä elämän merkityksellisyyteen ja vastuunkantoon elämistään. Postmodernin feminismin ei saa antaa olla naisten ainoa ääni ja haastankin naiset ääneen maailmanlaajuisen, kestävän feminismin puolesta sekä äidit ja isät avaamaan sukupuolten kommunikaation erityispiirteitä lastemme, työelämän ja asiaan keskittyvän yhteiskunnan puolesta. Rakentavan maskuliinisuuden puolesta.

]]>
11 http://sabinasipil.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250079-maskuliinisuus-tarvitsee-tilaa#comments Maskuliinisuus Psykologia Rakkaus Sananvapaus Tasa-arvo Tue, 30 Jan 2018 06:34:49 +0000 Sabina Sipilä http://sabinasipil.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250079-maskuliinisuus-tarvitsee-tilaa